Wspólne rozliczenie samotnej matki, ojca w PIT 2023. Co z ulgą 1500 zł?

Iwona Maczalska

Nowe przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zamieszanie w przepisach regulujących zasady wspólnego rozliczania samotnego rodzica z dzieckiem. Nowe przepisy są niezrozumiałe dla wielu rodziców dlatego tłumaczymy, jak należy rozliczyć ulgę dla samotnej matki, ojca w PIT 2023.

» Co daje ulga dla samotnych rodziców i jak obliczyć podatek

Ulga dla samotnych matek i ojców, określana również jako wspólne rozliczenie rodziców z dzieckiem, jest chętnie stosowaną przez rodziców znajdujących się w wyjątkowych okolicznościach, preferencją podatkową. Zasady jej stosowania w 2022 roku uległy dwukrotnie zmianie dlatego tłumaczymy, jak prawidłowo rozliczyć ulgę w PIT za 2022 rok.

» Zmiany w podatkach i ulgach podatkowych dla rodziców od 1 lipca 2022 r.

Rozliczenie samotnej matki w PIT 2023

Źródło: shutterstock

Wspólne rozliczenie samotnej matki / ojca w PIT - zmiany przepisów

W 2022 roku mieliśmy do czynienia z podwójną nowelizacją przepisów ustawy o PIT. Chodzi o wprowadzenie zmian podatkowych za sprawą ustawy o tzw. Polskim Ładzie 1.0 (styczeń 2022) oraz Polskim Ładzie 2022 (lipiec 2022). Zarówno pierwsza nowelizacja, jak i druga dotyczy zasad wspólnego rozliczania samotnej matki lub ojca z dzieckiem w PIT za 2022 rok. Co się zmieniło?

Polski Ład 1.0 pozbawił samotnych rodziców możliwości dokonania wspólnego rozliczenia z dzieckiem, co umożliwiało obliczenie podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. W zamian za to rodzice uzyskali ulgę podatkową w stałej kwocie 1500 zł.

W lipcu jednak uchwalono kolejną nowelizację podatkową, tzw. Polski Ład 2.0, który po raz kolejny odwrócił przepisy ,,do góry nogami”. Jak zatem rozliczyć PIT samotnego rodzica za 2022 rok w 2023 roku?

Ulga samotnej matki / ojca w PIT za 2022 rok. Jak rozliczyć?

Dokonując rozliczenia zeznania PIT w 2023 roku należy wziąć pod uwagę wyłącznie przepisy podatkowe, które weszły w życie w lipcu 2022 roku. Od 1 lipca 2022 r. powróciła bowiem możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2022 r. Do końca 2021 r. samotni rodzice mieli możliwość określić w rocznym zeznaniu podatkowym podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu. Zasady takie obowiązywały przez blisko 30 lat. Od 2022 r. ulga ta została zlikwidowana, a w jej miejsce wprowadzono ulgę na dziecko dla rodziców samotnie wychowujących dzieci w wysokości 1500 zł, po 6 miesiącach jej obowiązywania została ona jednak zniesiona – tłumaczy doradca podatkowy Joanna Litwińska z Rödl & Partner. - Obecnie w rozliczeniach za 2022 r. wracamy do poprzednich zasad, które będą jeszcze korzystniejsze ze względu na połączeniu mechanizmu wspólnego rozliczenia z wyższą kwotą wolną oraz wyższym progiem podatkowym. Należy również pamiętać, że nadal obowiązują limity kwotowe dla osób wychowujących jedno dziecko, z ulgi nie można skorzystać jeżeli wychowujący jedno dziecko pozostający w związku małżeńskim lub samotnie wychowujący osiągają dochody wyższe niż 112.000 zł.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak rozliczyć ulgę w PIT dla samotnej matki?

Dokonując rozliczenia zeznania PIT w 2023 roku należy wziąć pod uwagę wyłącznie przepisy podatkowe, które ...

2. Czy w 2023 roku można nadal rozliczyć 1500 zł ulgi w PIT?

Przepisy dotyczące rozliczania 1500 zł ulgi dla samotnego rodzica zmieniły się w 2022 roku ...

Wspólne rozliczenie PITRozliczenie rocznePodatek PITKwota wolna od podatku