Polski Ład: zmiany w opodatkowaniu lekarzy i pielęgniarek

Ewelina Czechowicz

"Polski Ład" zmienił zasady opodatkowania osób, które wykonują zawody medyczne. Lekarze oraz pielęgniarki nie mogą już korzystać od stycznia 2022 r. z  opodatkowania w formie karty podatkowej, jeżeli pracują na rzecz m.in. szpitali, przychodni oraz innych ośrodków. Z jakich form opodatkowania mogą teraz korzystać? Co się zmieniło?

W myśl zmian jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie) podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, jeżeli wykonują tę działalność na rzecz:

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  •  osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki oraz pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, które we wnioskach PIT-16 złożonych przed obecnym rokiem wskazali jako odbiorców świadczeń np. szpitale i przychodnie, nie mają już prawa do opodatkowania swojej działalności w formie karty podatkowej.

Polski Ład: Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej od stycznia 2022 roku - PIT.pl

Zmiany w opodatkowaniu lekarzy i pielęgniarek

Źródło: shutterstock

Jaki wybór mają medycy?

Aktualnie osoby świadczące usługi w zakresie zdrowia ludzkiego mogą wybrać rozliczanie:

  1. na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
  2. podatek liniowy lub
  3.  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt czy zasady ogólne? A może podatek liniowy?

Po zmianach wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie ryczałt. Jednak analizy sytuacji podatkowej należy dokonać indywidualnie, bowiem ryczałt będzie opłacalny dla tych osób, które nie mają kosztów takich jak opłata za wynajem lokalu, zakup materiałów czy pensja dla personelu. Ryczałt będzie opłacał się tym osobą, które wystawiają rachunek szpitalowi czy przychodni za świadczone usługi. Trzeba pamiętać o tym aby policzyć dokładnie koszty i dopasować formę opodatkowania do wysokości przychodów oraz własnych potrzeb. Niektóre formy opodatkowania wykluczają bowiem możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy stosowania ulg podatkowych.  

MF udostępniło kalkulator „Polskiego Ładu”. Kto zyska, a kto straci? - PIT.pl

Do 20 lutego trzeba wybrać formę opodatkowania

Jak przypomina resort finansów  "Na dokonanie wyboru opodatkowania w danym roku podatkowym w formie podatku liniowego albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy mają czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego"Stąd podatnicy, którzy osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w styczniu 2022 r., mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów. Osoby, które nie złożą oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie podatku liniowego albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 lutego 2022 r., będą automatycznie rozliczane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, dlatego też warto do tego czasu przeanalizować swoją sytuację by wybrać najlepszą dla siebie formę opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania 2022 - PIT.pl

Polski ŁadFormy opodatkowaniaFormy zatrudnieniaRyczałtPodatki 2022Składka zdrowotnaKarta podatkowaOdliczenia w PITKosztyKsięgowośćZakładanie firmy