Polski Ład. Nie wszyscy skorzystają z ulgi dla klasy średniej

Iwona Maczalska

Przepisy Polskiego Ładu zakładają wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, skierowanej do tzw. klasy średniej. Ma ona być swego rodzaju rekompensatą dla podatników, którzy ze względu na wysokość uzyskanych dochodów na zmianach podatkowych na pewno by stracili. Kto skorzysta z ulgi w 2022 roku?

» Nowy Polski Ład - jakie zmiany czekają pracowników

Polski Ład zakłada wprowadzenie wielu zmian podatkowych. Mowa m.in. o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, czy progów podatkowych. Jak informuje rząd ,,dla 90% osób płacących podatki rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu będą korzystne lub neutralne”. Aby jednak z Polskiego Ładu mogła skorzystać większa część Polaków, planuje się wprowadzenie nowej ulgi podatkowej tzw. ulgę dla klasy średniej. Dzięki niej podatnicy, którzy na zmianach z całą pewnością by stracili, nie odczują jej negatywnych skutków. Niestety nowe przepisy Polskiego Ładu nie pozwalają na powszechne stosowanie ulgi dla klasy średniej. Jej adresaci są ściśle wskazani w projekcie ustawy Polski Ład.

Dla kogo ulga dla klasy średniej. Polski Ład

Źródło: shutterstock

Kto skorzysta z ulgi dla klasy średniej?

Przepisy projektu ustawy tzw. Polskiego Ładu wskazują, że ulga ta adresowana jest wyłącznie do podatników zatrudnionych na podstawie:

  1. Stosunku służbowego,
  2. Stosunku pracy,
  3. Pracy nakładczej,
  4. Spółdzielczego stosunku pracy.

Oznacza to, że nie skorzystają z niej zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy świadczący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jak tłumaczą projektodawcy ,, Ulgę skierowano do pracowników, bowiem ta forma działalności zarobkowej znajduje się pod szczególną ochroną państwa, które sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Gwarancję w tym zakresie zawiera art. 24 Konstytucji RP”.

Ulga dla klasy średniej - limit przychodów

Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać pracownicy osiągający określone przychody. Ustawodawca wskazuje przedział od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł). Zdaniem projektodawców ,, W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT”.

Powyższe limity wynagrodzeń zostały wskazane ponieważ z wyliczeń ministerstwa finansów wynika, że występuje pewna grupa pracowników, która z pewnością straciłaby na programie Polskiego Ładu. Aby tego uniknąć resort zaproponował wprowadzenie ulgi, która konieczność zapłacenia dodatkowego podatku zniweluje. Chodzi jednak wyłącznie o grupę pracowników, których zarobki mieszczą się w granicach od około 6000 zł do 11 000 zł miesięcznie.

Problematyczne ustalanie ulgi dla klasy średniej

Kwota ulgi dla klasy średniej będzie zmienna i uzależniona m.in. od wysokości uzyskiwanych zarobków. W jaki sposób będzie obliczana? Według dwóch wzorów, wskazanych w ustawie o tzw. Polskim Ładzie. Wybór właściwego wzoru i wyliczenie kwoty ulgi może stać się nie lada wyzwaniem dla działów kadrowych w zakładach pracy. Więcej na ten temat w artykule ,, Polski Ład: Skomplikowane zasady obliczania ulgi dla kasy średniej”.

Ulga dla klasy średniejPolski ŁadPodatek PITKodeks pracy