PIT-y last minute – Hipotetyczny podatek należny - kto może liczyć na bonus od fiskusa

Ewelina Czechowicz

Po reformie Polskiego ładu niektórzy podatnicy mogą liczyć na dodatkowy zwrot podatku. Fiskus w ramach rekompensaty za likwidacje ulgi dla klasy średniej wypłaca dodatkowe pieniądze, które stanowią  tak zwany hipotetyczny podatek należny (HPN). Wyjaśniamy, kto może liczyć na dodatkowy zwrot podatku.

Dla niektórych podatników w tym roku zaskoczeniem jest pismo z informacją o dodatkowym zwrocie podatku. Podatnicy, którzy otrzymali takie pismo to grupa osób, której przysługuje rekompensata za zmiany wprowadzone w ramach reformy Polskiego ładu. Są to podatnicy, którzy już dokonali rozliczenia za ubiegły rok. Hipotetyczny podatek należny jest wyliczany przez urząd skarbowy stąd właśnie korespondencja, która jest dla wielu zaskoczeniem. W programie e-pity podatnik ma możliwość sprawdzenia czy taki dodatkowy zwrot otrzyma.

Dodatkowy przelew od fiskusa - hipotetyczny podatek należny

Zwykle podatnicy zwrot podatku otrzymują w jednym przelewie. Niekiedy jednak zdarza się, że wypłat jest więcej, ma to miejsce kiedy fiskus dokonuje rozliczenia nie tylko z nadpłaty podatku. Jeden przelew od fiskusa to zwrot nadpłaconego podatku i taki otrzymują zwykle Ci podatnicy, którzy nadpłacili zaliczki na podatek dochodowy. W tym roku niektórzy podatnicy otrzymują też dodatkowy przelew w postaci hipotetycznego.

Zwrot podatku - Hipotetyczny Podatek Należny

Źródło: Shutterstock

Bonus dla podatników, którzy stracili na reformie podatkowej

Na dodatkowy zwrot od fiskusa mogą liczyć podatnicy, którzy w 2022 roku osiągnęli przychody od 68 412 zł do 133 692 zł, oraz rozliczyli się na drukach PIT-36 lub PIT-36S lub PIT-37. Przychody podatnika muszą pochodzić ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub z pozarolniczej działalności gospodarczej. Rozliczając zeznanie roczne w programie e-pity.pl możemy sprawdzić, czy otrzymamy dodatkowy zwrot podatku za 2022 r. 

Pity last minute. Hipotetyczny Podatek Należny

Źródło: mf.gov.pl

List od fiskusa z wyliczeniem hipotetycznego podatku należnego otrzymają tylko Ci podatnicy, dla których likwidacja ulgi dla klasy średniej była niekorzystna. W takiej sytuacji otrzymają oni pisemną informację, która zostanie wysłana pocztą lub za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego – jeśli podatnik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji przez e-Urząd Skarbowy.

Kiedy podatnik otrzyma zwrot podatku za 2022 rok?

W sytuacji kiedy zeznanie jest prawidłowo rozliczone należny zwrot lub zwroty z urzędu skarbowego podatnik otrzymuje w zależności od formy złożonego rozliczenia:

1.    W terminie do 30 dni, jeżeli rozliczył się elektronicznie i zaznaczył w zeznaniu, że posiada Kartę Dużej Rodziny

2.    w terminie do 45 dni, jeżeli PIT złożył zeznanie przez Internet

3.    w terminie do trzech miesięcy, jeżeli rozliczenie nastąpiło w formie papierowej.

Zwrot hipotetycznego podatku należnego

Źródło: mf.gov.pl

Do kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem?

W 2023 roku termin na dokonanie rozliczenia z fiskusem upływa 2 maja 2023 r. Warto nie odkładać rozliczenia na ostatnią chwilę.

Twój e-PITUlga dla klasy średniejRozliczenie roczne