Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatnicy, którzy wybrali SKA stracą przez Polski Ład 2.0

Redakcja PIT.pl

Po wejściu w życie Polskiego Ładu pojawiło się wiele głosów zwiastujących renesans spółek komandytowo-akcyjnych (SKA), jako sposobu na uniknięcie skutków finansowych nowych przepisów i jako potencjalnie korzystną alternatywę dla niektórych dotkniętych zmianami, jednoosobowych działalności gospodarczych. Jednak zgodnie z przedstawionym projektem nowelizacji Polskiego Ładu podmiotom, które przekształciły się, tylko by uniknąć składki zdrowotnej, odbije się to czkawką już na początku 2023 r. 

» Czy spółka komandytowo-akcyjna pozwoli uciec przed "Polskim ładem"? Doradca podatkowy o plusach i minusach SKA [Wywiad]

SKA w warunkach Polskiego Ładu

Od momentu wejścia w życie pierwotnej wersji reformy podatkowej SKA mogła stanowić opłacalną formę prowadzenia działalności dla podmiotów o wyższych, milionowych dochodach z uwagi na bezskładkowy charakter uczestnictwa w spółce – brak konieczności odprowadzania składek zdrowotnej i na ubezpieczenia społeczne – czy nieobjęcie jej daniną solidarnościową. Dodatkowo komplementariusze tej spółki mogą pomniejszyć podatek od uzyskanej dywidendy o kwotę podatku CIT zapłaconego przez spółkę (proporcjonalnie do ich procentowego udziału w zysku spółki). Dodatkowo orzecznictwo dopuszcza możliwość by akcjonariuszem i komplementariuszem była jedna osoba.

» Projekt zmian w podatkach opublikowany w RCL. Zmiany planowane są od 1 lipca 2022 r.

Polski Ład a SKA. Opłaca się czy nie?

Źródło: shutterstock

W ocenie wielu osób tak przedstawione korzyści przekraczały koszty prowadzenia SKA. A są to koszty niemałe, gdyż jest to spółka stosunkowo „droga w utrzymaniu”. Po pierwsze należy pamiętać, iż komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, w przeciwieństwie np. do spółki z o.o. Od SKA wymagane jest również m.in. prowadzenie rachunkowości w formie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość), rejestru akcjonariuszy, strony internetowej, protokołowanie uchwał walnego zgromadzenia przez notariusza, a w przypadku dużych podmiotów obowiązek poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta. Jest to również rozwiązanie skomplikowane, wymagające odpowiedniego stosowania przepisów o spółce jawnej oraz akcyjnej.

Projekt nowelizacji

Propozycja pozornie niewielkich zmian w ustawach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) oraz o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) może mieć ogromny wpływ na sytuację wspólników, również tych, którzy właśnie zmienili formę prowadzonej działalności na SKA. Zakłada ona pełne oskładkowanie komplementariuszy SKA, co oznacza konieczność opłaty składek zdrowotnej i na ubezpieczenie społeczne od 1 stycznia 2023 r.

Przewidywane skutki

Jeśli zmiany wejdą w życie w proponowanym brzmieniu, to uderzą szczególnie mocno w podmioty, które przekształciły się w SKA jedynie z uwagi na optymalizację podatkową i ZUS, a nie z przyczyn biznesowych. Wspólnicy staną przed wyborem: czy pogodzić się z koniecznością opłacania składek, pełną księgowością i zadowolić się uniknięciem daniny solidarnościowej, czy może ponownie ponosić koszty przekształcenia. Drugie pytanie jest o tyle zasadne, że istnieje prostsze i tańsze rozwiązanie, zapewniające podobne korzyści, a mianowicie spółka komandytowa. Wspólnicy tej spółki również nie płacą daniny solidarnościowej, mogą pomniejszyć podatek od uzyskanej dywidendy o kwotę podatku CIT zapłaconego przez spółkę (proporcjonalnie do ich procentowego udziału w zysku spółki), ale odprowadzają zryczałtowane składki zdrowotne, niezależne od wysokości osiąganego dochodu – w 2022 r. w wysokości 559,89 zł miesięcznie. Ponadto, taka spółka nie wymaga prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Należy jednak zaznaczyć, że Krajowa Administracja Skarbowa w przeszłości podważała restrukturyzacje przeprowadzane bez uzasadnienia biznesowego i może z większą uwagą przyglądać się częstym zmianom formy prowadzenia działalności.

Nie sposób spodziewać się czegoś innego niż końca „mody na SKA”, która znowu najpewniej popadnie w zapomnienie (tak jak po 2013 r.), czekając na moment, aż ustawodawca kolejny raz, być może nieświadomie, przywróci ją do życia.

Autor: ekspert ID Advisory, Sławomir Buszko

Polski ŁadFormy opodatkowaniaCIT