Płaca minimalna w 2023 roku wyższa o 740 zł? Wzrost o ponad 20%

Iwona Maczalska 19.05.2022 08:51 (aktualizacja: )

Rada Ministrów do 15 czerwca ma czas na przedstawienie swojej oficjalnej propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. Już teraz wiemy jednak, że ze względu na poziom inflacji podwyżka nie będzie mała. Może wynieść nawet 740 zł i podskoczyć do kwoty 3750 zł brutto.

» Minimalne wynagrodzenie 2023 będzie waloryzowane dwukrotnie. Od 1 stycznia i 1 lipca

Pojawiają się pierwsze apele dotyczące wysokości podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. Zuwagi na szalejącą inflację, środowisko pracownicze apeluje o znaczącą podwyżkę płacy minimalnej od stycznia przyszłego roku. Z listem do Rady Ministrów wystąpiła również NSZZ ,,Solidarność", która zaproponowała rekordową podwyżkę wynagrodzenia minimalnego.

» Rekordowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Po raz pierwszy przekroczyło ...

Płaca minimalna 2023

Źródło: shutterstock

Solidarność: Płaca minimalna w 2023 roku powinna znacząco wzrosnąć

W ostatnich dniach do Ministerstwa Finansów trafił list NSZZ ,,Solidarność” w sprawie poziomu wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku. Jak piszą związkowcy w swoim komunikacie ,, W odpowiedzi na galopująca inflację strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego, którą reprezentują NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, złożyła do Ministerstwa Finansów propozycję wynagrodzeń, która miałaby wejść w życie od stycznia 2023 roku”. O jaką podwyżkę chodzi?

Co najmniej 20% wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku

Jak czytamy w komunikacie ,,Solidarności” – oczekuje się radykalnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku, które z uwagi na szalejącą inflację powinna w przyszłym roku zostać podwójnie zwaloryzowana: od 1 stycznia i 1 lipca 2023 roku.

Jak pisze NSZZ ,,Solidarność” ,, Według propozycji ogólny wzrost wynagrodzeń nie powinien być niższy niż 13,41%. Pracownicy państwowej sfery budżetowej mieliby zarabiać co najmniej 20% więcej. Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 o 16,28% (490 zł), a od 1 lipca 2023 o kolejne minimum 7,15% (250 zł). Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022”.

Cały komunikat NSZZ ,,Solidarność” dostępny jest tutaj.

Co na to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej?

Resort rodziny rozważa podwyżkę płacy minimalnej, lecz o nieco mniejszą kwotę. ,,Rozważamy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł" – poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej na czwartkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

O jaką kwotę faktycznie wrośnie minimalne wynagrodzenie? Wszystko zależy od decyzji rządu. 

Płaca minimalnaFormy zatrudnienia