Minimalne wynagrodzenie 2023 będzie waloryzowane dwukrotnie. Od 1 stycznia i 1 lipca

Iwona Maczalska

Wczoraj GUS opublikował długo wyczekiwane dane przedstawiające wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2022 roku. Jest to bardzo ważny wskaźnik bowiem na jego podstawie można ustalić szacowany poziom podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. To nie wszystko. Dzięki niemu wiemy, że minimalne wynagrodzenie 2023 będzie dwukrotnie waloryzowane - od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

» 7 czerwca rząd przyjął dwie propozycje zmian płacy minimalnej 2023

Główny Urząd Statystyczny we wczorajszym komunikacie poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł. To pierwsza taka sytuacja, kiedy to przeciętne wynagrodzenie przekroczyło kwotę 6000 zł. Piszemy o tym w artykule ,, Rekordowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Po raz pierwszy przekroczyło ...”. Jest to dobra informacja dla osób zarabiających minimalne wynagrodzenie. W 2023 roku liczyć oni mogą nie tylko na sporą podwyżkę płacy, lecz również na jej podwójną waloryzację.

Wynagrodzenie minimalne 2023

Źródło: shutterstock

Minimalne wynagrodzenie 2023 ustalane dwukrotnie

Potwierdza się scenariusz mówiący o tym, że w 2023 roku aż dwa razy powinniśmy ustalać  wysokość minimalnego wynagrodzenia. Już jakiś czas temu o takiej ewentualności uprzedzała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Mówiła wówczas, że ,,Waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023, a wynika to z tego, że w ustawie jest zapisane, że jeżeli wskaźnik inflacji będzie wyższy niż 5 proc., a we wskaźnikach jest przewidziane, że będzie to 7,8 proc. to, że będzie to dwukrotnie”.

Wczorajszy komunikat GUS jest potwierdzeniem takiej sytuacji. Jak mówi bowiem art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu  (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679) ,, Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wynosi:

  1. co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca,
  2. mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Kiedy projekt rozporządzenia dot. minimalnego wynagrodzenia 2023?

Już niebawem rząd przedstawi propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2023 roku. W myśl przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to w obowiązkach rządu jest ustalenie w drodze rozporządzenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o ile Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości stawek w terminie 30 dni od dnia otrzymania do negocjacji proponowanych wysokości tego wynagrodzenia.

 

Płaca minimalna