Rekordowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Po raz pierwszy przekroczyło ...

Katarzyna Sudaj

GUS ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. Średnia płaca po raz pierwszy przekroczyła granicę 6 tys. zł brutto o kilkaset złotych.


Źródło: shutterstock.com

W ogłoszonym dziś koło południa komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. czytamy: "Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł."

Wzrost nominalnego wynagrodzenia 0 9,7 proc. oznacza, że realne płace nie wzrosły, gdyż inflacja w pierwszym kwartale wyniosła również 9,7 proc. w skali roku.

Przypominamy, że w IV kwartale 2021 . przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5 995,09 zł. A to oznacza wzrost o 4 proc. w ujęciu kwartał do kwartału.

Płaca minimalna