Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Gazeta Podatkowa

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę zasadniczo obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

Wysokość kwot wolnych

Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Z kolei przy potrąceniach wymagających pisemnej zgody pracownika (tzw. dobrowolnych), o których mowa w art. 91 K.p., wolna od potrąceń jest kwota:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wymienionej kwoty - przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Należy przypomnieć, że w czasie epidemii koronawirusa kwoty wolne od potrąceń mogą zostać podwyższone. Pozwala na to art. 52 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 K.p. ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Trzeba wskazać, że: "(...) Dokonując potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia". (por. pismo PIP z dnia 26 stycznia 2011 r., znak GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).

Obliczanie kwot wolnych

Kwoty wolne od potrąceń oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.800 zł.

Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników zatrudnionych na część etatu podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). Przy czym obliczeń dokonuje się od minimalnego wynagrodzenia obniżonego proporcjonalnie do wielkości etatu niepełnoetatowca.

W tabelach podajemy kwoty wolne od potrąceń dla pracowników powyżej 26 lat, zatrudnionych na pełny etat i na część etatu, którzy zrezygnowali z PPK, przyjmując obciążenia podatkowo-składkowe z 2020 r.

Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych powyżej 26 lat, którzy zrezygnowali z PPK
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
2.061,67 zł2.017,67 zł2.069,67 zł2.026,67 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.546,25 zł1.513,25 zł1.552,25 zł1.520,00 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.855,50 zł1.815,90 zł1.862,70 zł1.824,00 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.649,34 zł1.614,14 zł1.655,74 zł1.621,34 zł

 

Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla niektórych pracowników niepełnoetatowych powyżej 26 lat, którzy zrezygnowali z PPK
Wymiar czasu pracyPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4587,61 zł536,67 zł596,11 zł547,35 zł
1/3754,78 zł700,89 zł763,28 zł709,89 zł
1/21.074,33 zł1.030,33 zł1.082,33 zł1.038,33 zł
3/41.568,00 zł1.524,00 zł1.576,00 zł1.532,00 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4440,71 zł402,50 zł447,08 zł410,51 zł
1/3566,09 zł525,67 zł572,46 zł532,42 zł
1/2805,75 zł772,75 zł811,75 zł778,75 zł
3/41.176,00 zł1.143,00 zł1.182,00 zł1.149,00 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4528,85 zł483,00 zł536,50 zł492,62 zł
1/3679,30 zł630,80 zł686,95 zł638,90 zł
1/2966,90 zł927,30 zł974,10 zł934,50 zł
3/41.411,20 zł1.371,60 zł1.418,40 zł1.378,80 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4470,09 zł429,34 zł476,89 zł437,88 zł
1/3603,82 zł560,71 zł610,62 zł567,91 zł
1/2859,46 zł824,26 zł865,86 zł830,66 zł
3/41.254,40 zł1.219,20 zł1.260,80 zł1.225,60 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)


autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 2020-11-30

Dokumentacja pracownicza po zmianach. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Płaca minimalna