Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-36 skierowany do 7 grup podatników. Kto się na nim rozliczy w 2023 roku?

Iwona Maczalska

Jedną z najpopularniejszych deklaracji PIT rozliczanych przez podatników jest PIT-36. Skorzystają z niego nie tylko podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Na PIT-36 rozliczą się również osoby nie prowadzące własnej firmy, lecz np. rozliczające się wspólnie z małżonkiem, uzyskujące dochody zagraniczne czy osoby, które sprzedały w 2022 roku auto. Kto i jakie dochody powinien rozliczyć na PIT-36 w 2023 roku?

» Kiedy wybrać PIT-36? Dla kogo PIT-37?

Podatnicy mają wątpliwości na jakiej deklaracji PIT rozliczyć uzyskane w 2022 roku dochody. Niejednokrotnie najbardziej problematyczny jest wybór pomiędzy drukiem PIT-36 a PIT-37. Kiedy wybrać PIT-36? Dla kogo adresowana jest ta deklaracja?

 

PIT-36 dla 7 grup podatników

Podatnicy mający wątpliwości związane z wyborem deklaracji PIT-36, mogą skorzystać z przygotowanej przez Ministerstwo Finansów broszury informacyjnej. Podpowiada ona kto i w jakich sytuacjach powinien rozliczyć się na druku PIT-36.

Sytuacja nie jest prosta. W 2023 roku za sprawą Polskiego Ładu deklaracja ta będzie bowiem rozliczana częściej przez przedsiębiorców niż w 2022 roku. Również podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej niejednokrotnie będą zmuszeni rozliczyć uzyskany dochód nie na druku PIT-37, lecz na PIT-36.

Jak podpowiada Ministerstwo Finansów w 2023 roku z druku PIT-36 skorzysta 7 grup podatników. Będą nimi podatnicy, którzy:

1. prowadzili:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

2. uzyskali przychody:

  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3. korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),

4. są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,

5. są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

6. obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,

7. wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

 

Jak uczula jednak resort finansów ,, W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków. Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej. Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów. Przed zaznaczeniem odpowiednich kwadratów należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania”.

 

PIT-36 przy wspólnym opodatkowaniu małżonków i rozliczaniu innych dochodów

Warto pamiętać, że druk PIT-36 stosuje się nie tylko przy działalności gospodarczej. Skorzystają z niego również podatnicy chcący rozliczyć dochody za 2022 rok wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach samotnego rodzica z dzieckiem. To jednak nie wszystko. Na PIT-36 rozliczą się również te osoby, które w 2022 roku uzyskały dodatkowe dochody np. ze sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu.

Szczegółowe zasady rozliczania na druku PIT-36 w 2023 roku zostały opisane w najnowszej broszurze Ministerstwa Finansów, która jest dostępna tutaj.

 

Nie martw się o PIT-36 i PIT-37. Rozlicz się z e-pitami

Podatnicy mający dylemat związany z drukiem PIT-36 nie muszą się martwić. Aby rozliczyć się na właściwym druku wystarczy skorzystać z programu e-pity, który nie tylko pomoże rozliczyć uzyskane dochody (przychody), lecz również samodzielnie dopasuje odpowiednią deklarację podatkową. Więcej o programie poniżej:

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

PIT-36Rozliczenie rocznePodatki 2022