Na jaki numer konta bankowego zapłacić należny podatek PIT za 2021 rok?

Iwona Maczalska

Podatnicy, którym w rocznym rozliczeniu PIT za 2021 rok wyszła niedopłata podatku, zobowiązani są do jej uregulowania w urzędzie skarbowym. W jaki sposób zapłacić należny podatek PIT za 2021 rok?

Podatnicy wypełniając roczne zeznanie PIT za 2021 rok oczekują zwrotu podatku. Czasami zdarza się jednak, że podatnik rejestruje w swojej deklaracji niedoplatę. Zaległość w PIT należy terminowo uregulować, w przeciwnym razie grozi nam konieczność zapłaty odsetek podatkowych. Jak zapłacić niedopłatę PIT za 2021 rok? 

Na jakie konto zapłacić zwrot PIT?
Źródło: shutterstock.com

Niedopłata podatku w rocznym zeznaniu PIT

Zdarzyć się może, że w wyniku obliczenia podatku w deklaracji PIT za 2021 rok, podatnik uzyska informację o niedopłacie podatku dochodowego. Oznacza to, że kwota zapłaconego w 2021 roku podatku PIT była niższa niż kwota podatku należnego za ten rok. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy zaliczki były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, a podatek roczny będzie już rozliczany w stawce 32% bądź, gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 17% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodują przekroczenie stopnia skali i opodatkowanie podatkiem 32%. Więcej na ten temat w poradniku ,,Nadpłata podatku i niedopłata podatku PIT”.

Jak zapłacić należny PIT za 2021 rok?

Zobowiązania wynikające m.in. z podatku PIT należy wpłacać na swoje indywidualne konto bankowe tzw. indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jeżeli podatnik nie zna swojego mikrorachunku może go wygenerować korzystając z  generatora mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Można go również uzyskać w każdym urzędzie skarbowym.

Niedopłatę podatku PIT w szybki sposób można zapłacić również przez e-Urząd Skarbowy. W tym celu logując się do serwisu należy wejść na podstronę Twój e-PIT oraz wybrać interesującą nas deklarację podatkową, za którą chcemy zapłacić podatek. W opisie deklaracji PIT znajdziesz informację o należnej kwocie podatku PIT (do zapłaty bądź zwrotu) oraz przycisk umożliwiający szybką zapłatę PIT. Niestety aktualnie usługa nie umożliwia zapłaty PIT posiadaczom wszystkich kont bankowych. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,, Ministerstwo Finansów udostępniło bankom środowisko, które pozwala na dołączenie do usługi. Na ten moment w usłudze widoczne są te banki, które skorzystały z tej możliwości”.

Do kiedy zapłacić PIT?

Ostateczny termin zapłaty należnego podatku PIT wynikającego z deklaracji podatkowej za 2021 rok mija 2 maja 2022 roku. Warto dotrzymać wspomnianego terminu bowiem jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, oprócz kwoty podatku będzie trzeba również samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę. Warto przy tym pamiętać, że termin zapłaty zaległego podatku jest niezależny od złożenia deklaracji podatkowej. Samą deklarację można rozliczyć wcześniej, a wpłaty podatku dokonać w terminie późniejszym, przestrzegając jednak daty 2 maja 2022 roku.

Podatek PITPIT-37PIT-36Rozliczenie roczneKorekta PITOdliczenia w PIT