Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kolejna wersja druku PIT-11. Za 2021 rok

Katarzyna Sudaj 16.12.2020 09:38 (aktualizacja: )

18 listopada br. zaczęła obowiązywać nowa wersja 26 druku PIT-11 obejmująca przychody uzyskane od stycznia 2020 roku, a już mamy kolejny projekt rozporządzenia z jeszcze raz uaktualnionym wzorem PIT-11 (wersja 27), który będzie stosowany do przychodów uzyskanych od początku 2021 roku.

Najlepszy sposób na wystawianie PIT-ów.

Dzięki programowi e-pity Płatnika w prosty i łatwy sposób wystawisz deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Kolejna wersja druku PIT-11 za 2020 rok
Źródło: FORUM

W połowie listopada informowaliśmy, że wchodzą nowe wzory informacji podatkowych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.

Obecnie od 18 listopada 2020 roku należy używać tylko nowych wzorów poniższych formularzy:

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-11 (26)aktywny skoroszyt excellInformacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (10)Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR (9)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Nowy wzór PIT-11 wersja 27 do rozliczenia za 2021 rok

15 grudnia br. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Najnowsza wersja 27 druku PIT-11 ma dotyczyć przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r.

Co zmieni się w nowej wersji PIT-11? Porównanie wersji 26 i 27

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru informacji PIT-11 (26), nowy wzór formularza PIT-11 (27) zawiera zmiany polegające na:

 1. dodaniu w części E, po wierszu 7 dwóch wierszy 8 i 9 o następującej treści:
  „8. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich” oraz
  „9. Należności z tytułu wymienionego w wierszu 8, otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia”;
 2. w części G”:
  1. nadano następujące brzmienie opisu do pozycji 92 „Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia oraz praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”,
  2. po wierszu: „ w tym przychody z umów zlecenia” dodano wiersz: „ w tym przychody z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich”; zmiany te są spowodowane rozszerzeniem zakresu przedmiotowego tzw. „ulgi dla młodych” i objęcia od 2021 r. zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, przychodów uzyskanych z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich;
 3. pozostałe zmiany dotyczą przenumerowania pozycji w formularzu i uwzględnienia tych zmian w treści wzoru i odnośników.

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczne