Nowe wzory PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR od 18 listopada 2020 r.

Katarzyna Sudaj

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie z nowymi wzorami deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR adresowanymi do płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe formularze mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.

W 2021 roku jeszcze nowsza wersja PIT-11 (27). Jest projekt rozporządzenia

Nowe wzory PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR od 18 listopada 2020 r.
Źródło: FORUM

3 listopada 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020, poz. 1940

» MF zablokował wysyłkę PIT-11 w starej wersji, by podatnicy nie robili błędów

Od 18 listopada 2020 roku należy używać tylko nowych wzorów poniższych formularzy:

  • PIT-11 (26) - wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek,
  • PIT-4R (10) - wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-8AR (9) - wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym.
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-11 (26)aktywny skoroszyt excellInformacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (10)Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR (9)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Płatnik PITPIT-11Rozliczenie roczne