Jakie deklaracje PIT 2021 znajdziesz w rządowej usłudze Twój e-PIT?

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów udostępniło wstępnie wypełnione zeznania PIT 2021. Jakie deklaracje PIT znajdą podatnicy w usłudze Twój e-PIT?

» Jak zalogować się do rządowej usługi Twój e-PIT, by wysłać PIT za 2021 rok

» Nowości w usłudze Twój e-PIT

Zgodnie z zapowiedziami resort finansów udostępnił 15 lutego wstępnie wypełnione roczne rozliczenia podatku PIT za 2021 rok. Sprawdź, jakie deklaracje zostały udostępnione w serwisie.

Jakie PIT-y w Twój e-PIT

Źródło: shutterstock

PIT-37 i PIT-38 w Twój e-PIT

Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT podatnicy z całą pewnością znajdą wstępnie wypełnione przez KAS deklaracje PIT-37 i PIT-38.

Zeznanie PIT-37 zostało przygotowane na podstawie danych, jakie płatnicy podatku PIT przekazali do urzędów skarbowych. Mowa m.in. o informacjach podatkowych wynikających z PIT-11 przekazanych do końca stycznia przez płatników do US. To jednak nie wszystko. W PIT-37 znajdziemy również dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak: ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli podatnik wskazał ją rok wcześniej i nadal figuruje w wykazie OPP.

Jak informuje resort finansów ,, Dane te podatnik może oczywiście zmienić. Jeżeli podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19 czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację lub użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE oraz z odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi”.

W przypadku deklaracji PIT-38 dane podatkowe wskazane w druku również wynikają z informacji od płatników przekazanych do urzędów skarbowych. W PIT-38 wskazana jest również strata za rok ubiegły, jeżeli takowa miała miejsce. Jak informuje MF ,, Podatnik może dopisać straty z lat wcześniejszych”.

Przychody z wynajmu na PIT-28 w Twój e-PIT

W rządowej usłudze Twój e-PIT gotowe zeznanie podatkowe znajdą również podatnicy, którzy w 2021 roku uzyskiwali przychody z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Jak informuje resort finansów ,, W PIT-28 podatnik otrzyma informację o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego, jeśli z zeznania wynika nadpłata”.

Ale uwaga! W zakresie PIT-28 – usługa Twój e-PIT nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej.

Co z deklaracją PIT-36 w Twój e-PIT?

Wątpliwości nadal budzi wstępnie wypełniona deklaracja PIT-36, która została udostępniona w Twój e-PIT. Podatnicy zastanawiają się bowiem, czy jest ona skierowana również do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Niestety jak informuje Ministerstwo Finansów ,, W zakresie PIT-28 i PIT-36 – usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. W PIT-36 znajdują się informacje od płatników, kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego, jeśli z zeznania wynika nadpłata, a także dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak: ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli podatnik wskazał ją rok wcześniej i nadal figuruje w wykazie OPP. Podatnik może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży oraz przychody z działalności nierejestrowanej”.

PIT-36PIT-37Twój e-PITRozliczenie roczneRyczałtNieruchomości