Emerytury i inne świadczenia z ZUS a Polski Ład. Jak liczyć zwolnienie z PIT

Iwona Maczalska

Emeryci oprócz pobieranej z ZUS emerytury często otrzymują z zakładu również inne świadczenia w postaci zasiłków, czy dodatków. Czy spowodują one zawyżenie dochodu emeryta i ostatecznie pozbawią prawa do obiecanego zwolnienia z podatku PIT w ramach Polskiego Ładu?

» Emerytury bez podatku PIT. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rodziny

Osoby pobierające z ZUS emeryturę bądź rentę niepokoją się zmianami, jakie mają wejść w życie w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Wątpliwości budzi kwestia innych, dodatkowo pobieranych z ZUS świadczeń, które mogą dodatkowo wpłynąć na wysokość uzyskanego przez świadczeniobiorców dochodu. Czy dodatkowe zasiłki pobierane z ZUS poza emeryturą, pozbawią emerytów prawa do zapowiadanego zwolnienia z podatku PIT? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia.

Jak liczyć zwolnienie z PIT emerytur i rent

Źródło: shutterstock

Kilka różnych świadczeń z ZUS a prawo do zwolnienia z PIT w ramach Polskiego Ładu

Choć przepisy ustawy Polski Ład są nadal na etapie prac legislacyjnych, to wiele emerytów pyta, jakie dochody z ZUS będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zwolnienia z podatku PIT. Czy należy uwzględnić wyłącznie wysokość otrzymanej emerytury/renty, czy może należy doliczyć do nich wszystkie zasiłki i dodatki wypłacane z ZUS.

» Polski Ład. Będzie dodatkowa ulga dla niektórych emerytów

Pytanie dotyczące powyżej kwestii zadał ministerstwu rodziny jeden z podatników. Zapytał ,, W jaki sposób będą brane w ustawie emerytury/zbieżności dwóch różnych świadczeń? np. emerytura 2050 zł brutto i 50% renty z tyt. choroby zawodowej, np. 720 zł brutto, co w sumie daje 2770 zł brutto – czy od tej kwoty będzie odliczony podatek? Od całości czy tylko od emerytury?”.

Jak wyjaśniło ministerstwo rodziny ,, W takim przypadku podatek będzie pobrany tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł”. Oznacza to, że w przypadku pobierania jednocześnie emerytury i renty podatek naliczony będzie wyłącznie od kwoty przekraczającej 2500 zł brutto. Wszystkie świadczenia do kwoty 2500 zł pozostaną zwolnione z PIT w ramach Polskiego Ładu.

Emeryci nie muszą też martwić się innymi świadczeniami pobieranymi z ZUS. Już teraz pozostają one bowiem zwolnione z podatku PIT. Nie będą one uwzględniane przy ustalaniu prawa do zwolnienia z podatku PIT emeryta.

Kluczowa kwota wolna od podatku - 30 000 zł

Obiecane przez rząd zwolnienie emerytów z podatku PIT wynika z planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Już na początku przyszłego roku ma ona zostać podniesiona do 30 000 zł brutto. To właśnie jej podwyższenie będzie kluczowe dla emerytów i rencistów. Oznaczać bowiem będzie całkowite zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich wypłacanych przez ZUS emerytur w kwocie do 2500 zł. Warto przy tym pamiętać, że chodzi o kwotę brutto czyli tą, która została przyznana przez ZUS, a nie tą, która ostatecznie jest wypłacana ,,do ręki” emerytowi.

Polski Ład: Ile zyskają emeryci i renciści?

Zmiany przepisów ustawy o tzw. Polskim Ładzie będą miały bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia. Jak Polski Ład wpłynie na wysokość otrzymywanej emerytury i na jakie podwyżki mogą liczyć emeryci i renciści? Wyjaśniamy w artykule ,, Polski Ład. Ile zyskają emeryci i renciści?”.

Polski ŁadZUS