Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Emerytury bez podatku PIT. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rodziny

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało listę najczęściej zadawanych pytań, dotyczących emerytur zwolnionych z PIT. Chodzi o zmiany, jakie dotkną emerytów i rencistów za sprawą tzw. Polskiego Ładu.

» Polski Ład. Ile zyskają emeryci i renciści?

1. Kogo dotyczyć będzie emerytura bez podatku?

Emerytura bez podatku obejmie wszystkich emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia do 2500 zł. Ci, którzy otrzymują świadczenia wyższe, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł. Na reformie podatkowej zyska ok. 8 mln emerytów i rencistów.

Emerytura bez PIT - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Źródło: shutterstock

2. Jakie trzeba spełnić formalności, żeby skorzystać z emerytury bez podatku?

Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych formalności.

3. Kiedy zostanie wprowadzona ustawa dotycząca emerytury bez podatku?

8 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. 1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę wprowadzjącą emeryturę bez podatku. Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

4. Kwota 2500 zł to kwota brutto czy netto?

To kwota brutto.

» Polski Ład. Będzie dodatkowa ulga dla niektórych emerytów

5. Co jeśli moja emerytura przekracza 2500 zł? Projekt mnie ominie?

Nie, osoby, których świadczenia emerytalno-rentowe są wyższe niż 2500 zł, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

6. W jaki sposób będą brane w ustawie emerytury/zbieżności dwóch różnych świadczeń?

Np. emerytura 2050 zł brutto i 50% renty z tyt. choroby zawodowej, np. 720 zł brutto, co w sumie daje 2770 zł brutto – czy od tej kwoty będzie odliczony podatek? Od całości czy tylko od emerytury?

W takim przypadku podatek będzie pobrany tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

» Emerytury bez podatku w ramach Polskiego Ładu. Zmiany przyjęte przez Rząd

7. Jak będzie rozwiązane zwolnienie z podatku dla seniorów - podatek nie będzie naliczany w PIT, więc nie będzie pobierana zaliczka? Czyli co miesiąc emeryt i rencista dostanie trochę więcej pieniędzy?

Nie jest to zwolnienie z podatku tylko dla seniorów. Podatku nie będą płacić również inni podatnicy opodatkowujący dochody wg skali podatkowej, których roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł, np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby uzyskujące prywatne fundowane stypendia.

Zaliczka na podatek nie wystąpi, gdy miesięczna kwota świadczenia (np. emerytalnego) nie przekroczy 2 500 zł.

8. Czy seniorzy zwolnieni z podatku składają PIT? Emeryci i renciści nadal będą płacić składkę zdrowotną - czy robi to za nich ZUS? Czyli upraszczając - czy emeryt i rencista zwolniony z podatku może zapomnieć o PIT?

Tak, jak i obecnie, osoba uzyskująca zwolnione z opodatkowania dochody nie będzie obowiązana do złożenia zeznania podatkowego. Zeznanie to może jednak złożyć wraz z małżonkiem, który uzyskuje opodatkowane dochody (przewyższające kwotę wolną od podatku). Wspólne zeznanie podatkowe obniży wysokość należnego podatku.

Zasady poboru składki na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku emerytur nie ulegają zmianie. Składkę tę pobiera od nich organ rentowy, np. ZUS. Właściwy w tej sprawie jest jednak resort zdrowia.

Źródło: MPiPS

PPK emeryturaPolski ŁadPodatek PIT