Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

4 na 5 Polaków rozlicza PIT przez internet

Redakcja PIT.pl

Zaledwie 18% podatników zadeklarowało, że rozliczy się z urzędem skarbowym w kwietniu. Zdecydowana większość Polaków rozliczyła PIT wcześniej – w lutym oraz marcu. 81% podatników rozliczy się przez internet – co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. Najpopularniejszą metodą składania zeznań podatkowych drogą internetową jest usługa Twój e-PIT, z której korzysta 57% Polaków. Blisko 8 na 10 podatników zamierza podzielić się swoim 1% podatku z organizacją pożytku publicznego, którą najczęściej wybiera w oparciu o sugestię znajomych lub rodziny. Z możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi podatkowej chce skorzystać 46% respondentów badania, najpopularniejszą pozostaje ulga na dzieci.

4 na 5 Polaków rozlicza PIT przez internet
Źródło: shutterstock.com

Już ponad 80% Polaków rozlicza swój PIT przez internet

Zdecydowana większość Polaków złożyła już swój PIT za ubiegły rok. W lutym rozliczyło się 31% Polaków, w marcu 48% podatników. 18% Polaków zadeklarowało, że roczne zeznanie złoży w kwietniu. 8 na 10 Polaków, którzy mają obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym rozlicza się w miejscu zamieszkania, które jest jednocześnie miejscem zameldowania. Większość Polaków (57%) rozlicza się indywidualnie, 39% podatników składa wspólne zeznanie podatkowe ze współmałżonkiem, a 4% jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Usługa Twój e-PIT najpopularniejszym sposobem rozliczenia PIT

Każdego roku coraz większą popularność zyskuje rozliczenie się z urzędem skarbowym przez internet. Z takiej formy złożenia zeznania zamierza w tym roku skorzystać już 81% Polaków, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. 57% podatników rozliczających się przez internet skorzysta z usługi Twój e-PIT, a 43% z systemu e-deklaracje. Warto zwrócić uwagę, że z usługi Twój e-PIT korzystają najchętniej najmłodsi Polacy – już 8 na 10 podatników do 24. roku życia rozlicza swój podatek w taki sposób. Praktycznie wszyscy podatnicy (98% wskazań), którzy złożyli zeznanie podatkowe PIT za 2020 rok za pomocą usługi Twój e-PIT, ocenili ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie, uznając system za przyjazny i przejrzysty. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji badania KPMG, podatnicy najczęściej (59% wskazań) logowali się do systemu Twój e-PIT za pomocą profilu zaufanego. Oznacza to wzrost aż o 21 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku. 29% Polaków uwierzytelniało swoją tożsamość za pomocą danych identyfikacyjnych takich jak: PESEL, imię i nazwisko oraz kwota przychodu w zeznaniu za 2019 r.

Połowa podatników, która korzysta z usługi Twój e-PIT zaakceptowała w całości zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, a 32% postanowiło zmienić lub dodać dane we wstępnie przygotowanym formularzu rocznego rozliczenia. Zaledwie 9% podatników odrzuciło przygotowane zeznanie i wypełniło je od początku.

Raport KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020

Fakt, że już 4 na 5 ankietowanych deklaruje złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2020 rok przez internet jest niewątpliwe wynikiem coraz bardziej popularnej wśród podatników usługi Twój e-PIT. Świadczy to o tym, że podatnicy docenili zalety tej formy rozliczenia się z fiskusem. Należy również zaznaczyć, że w rozliczeniu rocznym za 2020 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 oraz osoby fizyczne, rozliczające się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą – mówi Andrzej Marczak, Partner i Szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Blisko co trzeci Polak zleca wypełnienie zeznania PIT

Wypełnienie zeznania PIT dla zdecydowanej większości Polaków (68% wskazań) jest bardzo łatwym lub raczej łatwym zadaniem. Dzięki temu systematycznie maleje odsetek Polaków, którzy zlecają wypełnienie zeznania PIT komuś innemu. W tym roku 30% podatników zadeklarowało, że zleca wypełnienie zeznania w całości, a kolejne 12% korzysta z częściowej pomocy innej osoby. Najczęściej w wypełnieniu zeznania pomagają księgowi (39% wskazań), znajomi (31% wskazań) lub członek rodziny (30%). Blisko 70% Polaków ocenia obowiązek wypełnienia formularza PIT jako bardzo łatwe lub raczej łatwe zadanie. Jeszcze więcej respondentów (86% wskazań) deklaruje, że coroczne rozliczenie z urzędem skarbowym nie jest źródłem stresu. Jednocześnie wypełnienie zeznania PIT nie jest czasochłonnym zadaniem – 61% Polaków potrzebuje na to maksymalnie 30 minut, a kolejne 26% osób wypełnia zeznanie PIT w ciągu godziny.

Blisko połowa Polaków skorzysta z ulg podatkowych

Z możliwości odliczenia ulg podatkowych w rocznym zeznaniu podatkowym za 2020 rok skorzystała lub jeszcze skorzysta blisko połowa podatników (46% wskazań). Najpopularniejszą ulgą podatkową, bez zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania, pozostaje ulga na dziecko, z której zamierza skorzystać 55% podatników odliczających w zeznaniu PIT ulgi podatkowe. 23% podatników zamierza skorzystać z możliwości odliczenia ulgi podatkowej na internet, a nieco mniej osób (19% wskazań) z ulgi z tytułu darowizn.

W tym roku 78% Polaków deklaruje, że zamierza przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Oznacza to spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania. Statystycznie najczęściej podatku nie przekazują najmłodsi Polacy, w wieku do 24 lat – zaledwie 39% podatników w tej grupie wiekowej deklaruje, że przekazuje swój 1% podatku. Z kolei grupą, która najliczniej przekazuje 1% swojego podatku, są Polacy w przedziale wiekowym 45-54 lata. 66% podatników rozliczających się z urzędem skarbowym, dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych lub rodziny. Oznacza to spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania. Co piąty Polak przyznaje, że wyboru organizacji pożytku publicznego dokonuje w sposób losowy, a kolejne 14% na podstawie informacji z mediów.

Zmiany podatkowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19 pozytywnie ocenia zaledwie co trzeci Polak

W rozliczeniach podatkowych za rok 2020 podatnik może skorzystać z nietypowych ulg, które zostały wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Takimi ulgami są m.in. darowizna na walkę z pandemią oraz obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku.

Patrząc na wyniki najnowszej edycji naszego badania, na uwagę zasługuje bardzo mały odsetek podatników, którzy pozytywnie ocenili zmiany podatkowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Skomplikowane warunki, jakie trzeba spełnić, żeby skorzystać ze specjalnych ulg podatkowych, tak jak w przypadku darowizny m.in. zróżnicowana kwota podlegająca odliczeniu w zależności od momentu dokonania darowizny czy ograniczona lista podmiotów, na które może być przekazana, powoduje, że tylko co trzeci Polak ocenia wprowadzone rozwiązania w tym zakresie pozytywnie – mówi Grzegorz Grochowina, Deputy Director i Szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce.

Raport KPMG w wersji elektronicznej

Źródło: Informacja prasowa

****

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2020. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-26.03.2021 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2020 rok.

PIT-36PIT-37Rozliczenie roczneOdliczenia w PITTwój e-PIT