Zmiana formy opodatkowania 2022. Ważne terminy dla przedsiębiorców

Iwona Maczalska

W 2022 roku z uwagi na liczne zmiany wprowadzone przepisami Polskiego Ładu, więcej przedsiębiorców zmieni formę opodatkowania niż w latach ubiegłych. Decydując się na taki krok warto pamiętać o ustawowych terminach. Ich przekroczenie uniemożliwi bowiem zmianę formy opodatkowania do końca 2022 roku.

1 stycznia 2022 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany prawa wprowadzone tzw. ustawą Polski Ład. Z uwagi m.in. na zmiany zasad ustalania składki zdrowotnej oraz brak możliwości jej odliczenia od podatku, wielu przedsiębiorców będzie zmuszonych zmienić formę opodatkowania, by zmniejszyć wysokość osiąganych w 2022 roku strat. Zmiana formy opodatkowania możliwa jest jednak wyłącznie przy zachowaniu ustawowych terminów. Do kiedy przedsiębiorcy mogą złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania?

Zmiana formy opodatkowania 2022

Źródło: shutterstock

Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku - obowiązujące terminy

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca pierwszy w roku podatkowym przychód osiągnął w styczniu, czas na zmianę formy opodatkowania ma wyłącznie do 20 lutego.

W nieco innej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inną. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w ich przypadku należy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Przykład

Przedsiębiorca w 2021 roku prowadził działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej i w 2021 roku chce dokonać rezygnacji z tej formy opodatkowania. Przedsiębiorca ten ma czas na złożenie wniosku o rezygnację z karty podatkowej i wybór innej formy opodatkowania tylko do 20 stycznia 2022 roku.

Przykład

Przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt. Pierwszy w roku przychód uzyskał w połowie stycznia. Aby zmienić formę opodatkowania przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie najpóźniej do dnia 20. lutego 2022 roku. 

Dotrzymanie powyższych terminów jest niezmiernie ważne. Ich przekroczenie i brak złożenia oświadczenia o chęci zastosowania nowej formy opodatkowania w 2022 roku spowoduje, że przedsiębiorca przez cały rok 2022 zmuszony będzie do rozliczania się na dotychczasowych zasadach.

Brak możliwości zastosowania karty podatkowej

Przepisy Polskiego Ładu uniemożliwią przedsiębiorcom zmianę formy podatkowej na kartę podatkową w 2022 roku. Od roku 2022 mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład: Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej od stycznia 2022 roku".

Gdzie złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w 2022 roku

Oświadczenie o rezygnacji z danej formy opodatkowania przedsiębiorca może złożyć zarówno bezpośrednio w urzędzie skarbowym,  jak i za pośrednictwem CEIDG. Warto jednak mieć na uwadze ostatnie zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jakie weszły w życie 13 grudnia 2021 roku. Więcej na ten temat w artykule ,, Zmiany w CEIDG od 13 grudnia 2021 r.”.  

Formy opodatkowaniaPolski ŁadKarta podatkowaRyczałt