Zmiany w CEIDG od 13 grudnia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Od 13 grudnia 2021 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmienia się sposób obsługi przedsiębiorców w CEIDG.  Usługi elektroniczne takie jak założenie  działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej zostaną przeniesione ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl. Konto użytkownika na  ceidg.gov.pl przestaje istnieć, a zastąpi je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Nowe formularze w CEIDG

W związku z wprowadzonymi zmianami zostają wprowadzone nowe wzory formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń:

1) Formularz wniosku CEIDG- 1 z instrukcją, 

2) Formularze załączników CEIDG (MW, RD, RB, POPR, PN, SC, ZS), 

3) Zaświadczenia i wydruki z CEIDG. 

Zmiany w CEIDG od 13.12.2021 r.

Źródło:shutterstock

Inne zmiany w CEIDG 

Od niedawna na Biznes.gov.pl istnieje możliwość składania wniosku dot. zmiany wpisu w CEIDG przez pełnomocnika, a także możliwość korzystania z usługi zarządzania pełnomocnictwami. 

Zmiany w CEIDG a formalności 

W związku z wprowadzonymi zmianami, usługi dla przedsiębiorców i Konto Przedsiębiorcy Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie rejestru Ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie przeniesione na portal Biznes.gov.pl. To oznacza, że nie będzie już możliwe wypełnianie przez przedsiębiorcę np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyjnym kreatorem – usługą online. 

Założenie, zmiana, zawieszenie wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej  pod nowym adresem

Od 13 grudnia 2021 r. takie usługi jak założenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zmiany, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej dostępne są bezpośrednio pod adresem: Biznes.gov.pl/wniosek-ceidg.

Adres do doręczeń na Koncie Przedsiębiorcy 

Z uwagi na wprowadzone zmiany  dane przedsiębiorców, złożone wnioski i operacje na wpisie będą dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy. Od początku października br. przedsiębiorcy mają  możliwość założenia adresu do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy, który w przyszłości usprawni wymianę korespondencji z urzędami. 

Zmiany z korzyścią dla przedsiębiorców 

Już dziś przedsiębiorca, który posiada lub założy konto na Biznes.gov.pl, może w nim sprawdzić swój wpis do rejestru CEIDG i dokonać zmian we wpisie bez potrzeby odwiedzania rejestru ceidg.gov.pl. Dzięki tej zmianie przedsiębiorca ma zyskać jedno Konto do sprawdzania powiadomień, statusów i historii realizowanych przez siebie spraw urzędowych, również tych, które dotyczą rejestru CEIDG. 

 

KsięgowośćPodatki 2021Formy opodatkowaniaZakładanie firmyZawieszanie firmyFormy zatrudnienia