Zapłata podatku za 2021 r. Kto i kiedy musi uregulować zobowiązanie?

Ewelina Czechowicz

Często podatnicy rozliczający swoje dochody z poprzedniego roku muszą dokonać zapłaty podatku. Jak uregulować podatek z PIT? Kiedy trzeba dopłacić do zeznania? - wyjaśniamy

W 2022 r. podatnicy powinni złożyć zeznanie podatkowe do 2 maja 2022 r. Wyjątkiem był PIT-28, który należało złożyć do 28 lutego 2022 r. 

Jak zalogować się do rządowej usługi Twój e-PIT, by wysłać PIT za 2021 rok - PIT.pl

Dopłata do zezeznania podatkowego

Podatek do zapłaty w rocznym PIT może wystąpić, w sytuacji:

  •  kiedy zaliczki były rozliczane według niższej stawki.
  • omyłek w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ich braku,
  • osiągania dochodów z wielu źródeł, jeśli zaliczki były rozliczane według niższej stawki, a łączne dochody przekroczyły próg,
  • podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku w przypadku posiadania kilku źródeł dochodów.

Jak zapłacić podatek dochodowy za 2021 rok?  

Podatnicy muszą dokonać zapłaty podatku za 2021 r. na indywidualny rachunek podatkowy. Termin płatności podatku wykazanego do uiszczenia w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2021 r. upływa 2 maja 2022  r. Wpłaty trzeba dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy korzystają jednak z indywidualnego mikrorachunku podatkowego, na który powinny trafiać płatności z tytułu podatku:

  1. PIT,
  2. CIT,
  3. VAT.

W sytuacji kiedy podatnik, który złożył PIT-28 a nie dokonał jeszcze wpłaty podatku powinien zrobić to jak najszybciej.

Kto i kiedy musi dopłacić do PIT za 2021 r.?

Źródło: shutterstock

PIT 2021/2022 - indywidualny mikrorachunek podatkowy - PIT.pl - PIT.pl

Zwrot PIT 2021. W jaki sposób US przekaże mi nadpłatę podatku? - PIT.pl

Wspólne rozliczenie podatkowe  małżonków– kto powinien dokonać zapłaty podatku? 

W przypadku, kiedy małżonkowie rozliczali się wspólnie wypełniając PIT-36 lub PIT-37 za 2021 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich (według własnego uznania). Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków jest solidarna.  Każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę - bez względu na wysokość swoich dochodów podlegających łącznemu opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów zaleca jednak, aby podatek obciążający małżonków wspólnie został wpłacony na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik ( czyli jako pierwsza osoba z zeznania)  

Wspólne rozliczenie PIT 2021 małżonków na podatku liniowym bądź ryczałcie - PIT.pl

Zapłata za podatnika – czy to możliwe? 

Co do zasady za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik, i to on zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zapłaty podatku.

Wpłaty za podatnika można dokonać tylko w dwóch przypadkach, określonych w art. 62b Ordynacji podatkowej:

Art. 62b. Ordynacja podatkowej


Zapłata podatku przez inne podmioty

§ 1.
Zapłata podatku może nastąpić także przez:
1)
małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
 
2)
aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 
3)
inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.
 
 
§ 2.
W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.
 
§ 3.
W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3, przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio.

Zapłata podatku po terminie - konsekwencje 

Podatek nieuregulowany w terminie płatności staje się zaległością podatkową. W sytuacji, kiedy wiemy że, z jakiś względów niemożliwa będzie zapłata w terminie podatku warto zawnioskować przed terminem płatności o ulgę podatkową:- odroczenie zapłaty podatku lub rozłożenie należności na raty

W sytuacji, kiedy nie zareagujemy na czas urząd skarbowy będzie naliczał odsetki od zaległości podatkowej oraz będzie mógł egzekwować nasze zobowiązania podatkowe. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi od 9 lutego 2022 r.  8,5 % w skali roku. Oprócz odsetek podatnik opóźniający się uporczywie z zapłatą podatku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej.

 

 

Podatki 2021Formy opodatkowaniaTwój e-PITPIT-11Wspólne rozliczenie PITPIT-36PIT-37Korekta PITOdliczenia w PITPodatek PITPłatnik PITRozliczenie roczne