Zwrot PIT 2021. W jaki sposób US przekaże mi nadpłatę podatku?

Iwona Maczalska

Wiele podatników zdążyło rozliczyć już swój podatek PIT za 2021 rok i oczekuje na zwrot nadpłaty. W jaki sposób urząd skarbowy przekaże pieniądze podatnikowi? Są dwa sposoby.

» Szybszy zwrot podatku PIT dla niektórych rodzin w 2021 roku

Od 15 lutego 2022 roku podatnicy mogą rozliczać swoje deklaracje PIT za 2021 rok. Osoby, które rozliczły już swoje roczne zeznania PIT, oczekują zwrotu. W jaki sposób urząd skarbowy przekaże nadpłatę PIT podatnikowi? Są dwa sposoby. 

Jak otrzymam zwrot PIT 2021

Źródło: shutterstock

» Kiedy zwrot podatku z PIT za 2021 rok

1. Zwrot nadpłaty PIT na konto bankowe podatnika

Większość podatników życzy sobie, by nadpłata podatku PIT za 2021 rok trafiła na ich konta bankowe. Aby tak się stało, podatnik musiał wskazać skarbówce konto bankowe właściwe do dokonania zwrotu. Wskazanie numeru konta bankowego odbywa się za pośrednictwem składanej deklaracji PIT, w której w odpowiedniej rubryce podatnik wpisuje dane dotyczące jego rachunku (m.in. pełny numer rachunku wraz z numerem IBAN oraz kraj siedziba banku w przypadku rachunku zagranicznego)

W deklaracji PIT-37 (wersja 28.) miejscem właściwym do wpisania numeru konta bankowego jest część ,,N. Rachunek osobisty właściwy do zwrotu” – pola 148 – 152.

Zwrot PIT na konto bankowe

Źródło: podatki.gov.pl

Jeśli jednak w aktualnie składanym zeznaniu PIT-37 podatnik nie poda rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty, zwrot nastąpi na wskazany w poprzednich latach rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym.

2. Zwrot PIT przekazem pocztowym

Drugim sposobem zwrotu nadpłaty PIT jest przekaz pocztowy do rąk własnych podatnika. Podatnik, który nie podał swojego numeru konta bankowego w deklaracji PIT (nie zrobił tego również w latach poprzednich), zwrot otrzyma przekazem pocztowym. Niestety trzeba mieć na uwadze, że nadpłata PIT zwracana przekazem pocztowym zawsze jest pomniejszana o koszty jej zwrotu zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej.

 

PIT-36PIT-37Twój e-PITRozliczenie roczne