Szybszy zwrot podatku PIT dla niektórych rodzin w 2023 roku

Iwona Maczalska

Podatnicy, którzy rozliczyli już swoje deklaracje PIT, czekają na szybki zwrot podatku. Jeśli rozliczenie złożyli w formie elektronicznej, zwrot otrzymają w terminie 45 dni. Niektóre rodziny mogą jednak liczyć na jeszcze szybszy zwrot nadpłaty podatku.

» PIT 2022/2023: jak rozliczyć?

Podatnicy, już od 15 lutego mogą rozliczać swoje roczne zeznania PIT za 2022 rok. Sprawę ułatwi fakt, że wszyscy podatnicy powinni już uzyskać informacje PIT-11, będące podstawowym dokumentem umożliwiającym szybkie rozliczenie ze skarbówką. Ustawowy czas na zwrot podatkuPIT, w przypadku deklaracji rozliczonych online wynosi 45 dni. Są jednak rodziny, które zwrot PIT otrzymają jeszcze szybciej.

Szybki zwrot PIT 2021

Źródło: shutterstock

Zwrot nadpłaty PIT za 2022 rok - w jakim terminie?

W 2023 roku roczne rozliczenia PIT za 2022 rok można składać do 02 maja. Szybkość zwrotu podatkuPIT zależy jednak od dwóch czynników. Po pierwsze od szybkości złożenia zeznania PIT, po drugie od sposobu złożenia. W związku z tym można wyszczególnić następujące terminy zwrotu podatkuPIT za 2022 rok:

  • 45 dni licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – dotyczy deklaracji PIT 2022 złożonych w formie elektronicznej,
  • 90 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia zeznania – dotyczy deklaracji PIT 2022 złożonej w formie papierowej,
  • 90 dni, licząc od dnia 2 maja – dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38 złożonych automatycznie dnia 2 maja w usłudze Twój e-PIT (termin zwrotu to maksymalnie 02.08.2023 r.),

Zwrot PIT w ciągu miesiąca dla niektórych rodzin

Rodziny wielodzietne, które w swojej deklaracji PIT zaznaczą, że posiadają Kartę Dużej Rodziny oraz rozliczą się online, mogą liczyć na jeszcze szybszy zwrot nadpłaty podatku. W ich przypadku przyśpieszony termin na zwrot PIT wynosi 30 dni od dnia złożenia zeznania PIT.

Poinformuj skarbówkę o posiadaniu KDR

Niezbędnym warunkiem skorzystania z preferencyjnego terminu na zwrot PIT jest jednak poinformowanie urzędu skarbowego o posiadaniu Karty Dużej Rodziny. W tym celu, w swoim zeznaniu PIT należy zaznaczyć pole ,,Karta dużej rodziny”. Pole to znaleźć można:

Rodzaj deklaracji

Numer pola

PIT-37

148

PIT-36

501

PIT-28

188

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Zaznaczenie pola ,,Karta Dużej Rodziny” w swojej deklaracji PIT, pozwoli urzędom skarbowym obsługiwać zeznania zawierające taką informację według przyspieszonej ścieżki zwrotu nadpłaty.

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37PIT-36Odliczenia w PIT