Wspólne rozliczenie PIT 2021 małżonków na podatku liniowym bądź ryczałcie

Iwona Maczalska

Nowe przepisy Polskiego Ładu zmieniły niektóre zasady dokonywania wspólnego rozliczenia podatku PIT przez małżonków. W 2022 roku po raz pierwszy po nowemu rozliczą się małżonkowie prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem liniowym bądź ryczałtem. Muszą oni jednak spełnić jeden warunek.

» Wspólne rozliczenie małżonków w PIT w 2022 roku. Po nowemu czy staremu?

1 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać tzw. ustawa o Polskim Ładzie (Dz.U. 2021 poz. 2105). Jej szeroki zasięg wpłynie również na zmiany w rocznych rozliczeniach podatku PIT w 2022 roku. Chodzi m.in. o zmianę zasad dokonywania wspólnego rozliczenia małżonków przez niektórych podatników.

Wspólne rozliczenie małżonków na podatku liniowym i ryczałcie

Źródło: MF

» Polski Ład: zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków

Wspólne rozliczenie małżonków na podatku liniowym i ryczałcie - jak było?

W myśl przepisów obowiązujących przed wejściem tzw. Polskiego Ładu podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo bądź ryczałtem, pozbawieni byli prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Wyjątkiem był jednak dochód z wynajmu prywatnego. Nawet, gdy podatnik rozliczał go na zasadach ryczałtu, mógł rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Wspólne rozliczenie małżonków 2022 - co się zmieniło?

Zmianą podatkową dotyczącą wspólnego rozliczania z małżonkiem, jaka ma zastosowanie już w tegorocznych rozliczeniach podatku PIT za 2021 rok, jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wspólnego rozliczania deklaracji PIT.  W myśl zmian wspomniani małżonkowie będą mogli rozliczyć się wspólnie pod warunkiem, że w całym roku podatkowym nie osiągnęli oni przychodów z tych form działalności i złożą zerową deklarację PIT-36L lub PIT-28.

Pozostałe zapisy dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków, którzy w 2021 roku uzyskali przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem bądź podatkiem liniowym pozostają bez zmian. Więcej na ten temat w artykule ,, Rozliczenie PIT wspólne z małżonkiem 2021/2022”.

Wspólne rozliczenie PITRyczałtRozliczenie roczne