Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wynagrodzenia netto pracowników po 1 lipca 2022 r. - kto zyska na Polskim ładzie 2.0?

Ewelina Czechowicz 16.05.2022 07:40 (aktualizacja: )

Nowe przepisy podatkowe mają zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2022 r. Jak będą wyglądały nasze pensje? Jak policzyć wynagrodzenie? Co z podwójnymi zaliczkami? Czy trzeba będzie dopłacić do PIT za 2022 r. w kwietniu 2023 r. Czy na konta pracowników trafi więcej pieniędzy? – sprawdziliśmy

Sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0 (Niskie podatki) - PIT.pl

Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.

W Sejmie zostały przyjęte przepisy Polskiego Ładu 2.0, od 1 lipca 2022 r.  czekają nas kolejne zmiany podatkowe, ustawodawca zdecydował o:

  • pozostawieniu wyższej kwoty wolnej  od podatku wprowadzonej od stycznia 2022 r. w kwocie 30 000 zł oraz utrzymaniu pierwszego progu podatkowego na poziomie 120 000 zł.
  • obniżeniu stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
  • likwidacji  tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna
  • likwidacji podwójnego liczenia zaliczek na podatek wprowadzonych 7 stycznia 2022 r.
  • wprowadzeniu możliwości odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej
  • Polski ład 2.0: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie dla każdego przedsiębiorcy - PIT.pl
  • przywróceniu wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców
  • możliwości zmiany systemu opodatkowania w trakcie roku przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową w przypadku kiedy  na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt
  • ujednoliceniu oświadczenia PIT-2 odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika

Nowe zasady obliczania wynagrodzenia po 1 lipca 2022 r. 

Nowe przepisy nakładają nowe obowiązki na pracowników  działów kadrowo-płacowych. Pracownicy z kolei zastanawiają się czy otrzymają wyższe pensje.  Wynagrodzenia, które trafią na konto pracowników już 1 lipca 2022 r. powinny być obliczone z uwzględnieniem 12 proc. stawki podatku PIT  pod warunkiem, że skumulowany przychód pracownika znajduje się w pierwszym przedziale skali podatkowej, trzeba wziąć pod uwagę takie zmienne jak koszty uzyskania przychodu oraz zastosować kwotę wolną zmniejszającą podatek, jeżeli pracownik złożył PIT-2.  

Wynagrodzenie netto pracowników po 1 lipca 2022 r. - kto zyska na Polskim ładzie 2.0

Źródło: shutterstock

Zmiany w zasadach poboru zaliczek w PIT od 1 lipca 2022 r., kto zyska a kto straci? Policzyliśmy - PIT.pl

Wynagrodzenie wypłacane po 1 lipca 2022 r.

Jak zatem obliczyć wynagrodzenie pracownika po 1 lipca 2022 r.? Załóżmy że pracownik zarabia najniższą krajową – czyli 3010 zł. Pracownik złożył PIT-2, dlatego też zmieni się kwota zmniejszająca podatek, która wyniesie 300 zł. Naszemu pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu – 250 zł. Za pracownika pracodawca opłaca składkę wypadkową w wysokości 1,67 proc. Jakie wynagrodzenie otrzyma po 1 lipca 2022 r. pracownik i jak je obliczyć?

 

Składnik wynagrodzenia

Kwota wynagrodzenia po 1 lipca 2022 r.

Wynagrodzenie do lipca 2022 r.

Wynagrodzenie za pracę

3010 zł

3010 zł

Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne

3010 zł

3010 zl

Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3010 zł) = 293,78 zł
rentowa: (1,5% x 3010 zł) = 45,15 zł
chorobowa: (2,45% x 3010 zł) = 73,75 zł

412,68 zł

412,68 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3010 zł – 412,68 zł)

2.597,32 zł

2.597,32 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 597,32 zł x 9%)

233,76 zł

233,76 zł

Koszty uzyskania przychodu

250 zł

250 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł – 250 zł = 2347,32 zł

2.347,00 zł

2.347,00 zł

Zaliczka na podatek
[(2347 zł x 12%) – 300 zł]

0,00

0,00 zł

Wynagrodzenie netto:

2.363,56 zł

2.363,56 zł

Opracowanie własne PIT.pl

 

Pracownik, którego wynagrodzenie wynosi najniższą krajową nadal będzie otrzymał takie samo wynagrodzenie.  

Porównanie pensji pracowników w Polskim ładzie oraz z wynagrodzeniem z 2021 r.

Przy obliczeniach założono, że pracownik nie korzysta z podwyższonych KUP oraz składał oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej oraz złożył pracodawcy PIT-2.

 

Kwota wynagrodzenia brutto

Wynagrodzenie w 2021

Kwota netto do 30.06.2022

Kwota netto po 1 lipca 2022 r.

Różnica Polski ład a Polski ład 2.0

Różnica Polski ład 2.0                  a wynagrodzenie w 2021 r.

4 000 zł

2 907.96 zł

3 021.96 zł

3 056.96 zł

+ 35 zł

+149 zł

6 000 zł

4 318.43 zł

4 298.43 zł

4 420.43 zł

+120 zł

+ 102 zł

8 000 zł

5 729.91 zł

5 575.91 zł

5 783.91zł

+208 zł

+ 54 zł

10 000 zł

7 140.39 zł

6 853.39 zł

7 147.39 zł

+ 294 zł

 + 7 zł

12 000 zł

8 550.87 zł

8 129.87 zł

8 509.87 zł

+308 zł

- 41 zł

15 000 zł

10 667.58 zł

10 045.58 zł

10 555.58 zł

+ 510 zł

- 112 zł

20 000 zł

14 194.78 zł

13 238.78 zł

13 963.78 zł

+ 725 zł

- 231 zł

Opracowanie własne PIT.pl

 

Jak widać na zmianach w Polskim ładzie 2.0 zyskają najwięcej pracownicy najmniej zarabiający. Ich wynagrodzenia w porównaniu do wynagrodzenia z 2021 r. ulegną podwyższeniu. Zmiany w podatkach zrekompensują straty, które ponieśli podatnicy zarabiający powyżej 12 000 zł. Jednak wskazanie obliczenia wskazują, że pracownicy, którzy zarabiają powyżej 12 000 zł tracą najwięcej w porównaniu z zasadami opodatkowania z sprzed Polskiego ładu. Pracownik, który zarabia 20 000 zł straci w porównaniu z 2021 r. 231 zł miesięcznie. Z kolei najmniej zarabiający zyskają około 4500 zł w skali roku. 

Licząc wynagrodzenie trzeba pamiętać, że na jego wysokość poza PIT-12 proc. wpłyną koszty uzyskania przychodu oraz kwestie związane ze składaniem oświadczeń o uldze dla klasy średniej, czy PIT-2. Dodatkowo pracownicy w tym roku mogli składać oświadczenie o stosowaniu nowych ulg podatkowych. Stąd wyliczenia poszczególnych wynagrodzeń mogą się różnić od tych prezentowanych powyżej.

Polski ŁadPodatki 2022Kwota wolna od podatkuOdliczenia w PITSkładka zdrowotnaKsięgowośćUlga dla klasy średniejPłatnik PITHOT