Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w zasadach poboru zaliczek w PIT od 1 lipca 2022 r., kto zyska a kto straci? Policzyliśmy

Ewelina Czechowicz 10.05.2022 07:20 (aktualizacja: )

Zmiany w Polskim ładzie są nadal procedowane. Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2022 r.. Zgodnie z nimi zmianie mają ulec zasady poboru zaliczek na podatek PITCzego będzie dotyczyć zmiana? I jak wpłynie na wysokość wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

Od początku 2022 r. zaliczki na podatek dochodowy budzą wiele emocji. Księgowe i biura rachunkowe od 7 stycznia 2022 r. mają dodatkową pracę, z uwagi na przepisy rozporządzania i później ustawy przesuwające termin poboru zaliczki na PIT. Od 1 lipca 2022 r. przepisy po raz kolejny ulegną zmianie. Obniżka PIT do 12 proc. sprawi, że zmieni się kwota zmniejszająca podatek. Tym samym do portfeli niektórych osób trafi trochę więcej pieniędzy niż w 2021 r. Ile? - policzyliśmy

Zmiany w poborze zaliczek w PIT w ramach Polskiego ładu 2.0

Zmiany w poborze zaliczek w PIT będą dotyczyć kwoty zmniejszającej podatek, która występuje w skali podatkowej (aktualnie jest to kwota 5100 zł, a po zmianie kiedy stawka PIT zostanie obniżona do 12 proc. będzie to kwota 3600 zł). Kwota zmniejszająca podatek, to kwota która generuje kwotę wolną od podatku, która od stycznia 2022 r. została podniesiona do 30 000 zł. W efekcie dzięki kwocie wolnej od podatku roczne dochody danego podatnika na skali,  które nie przekraczają 30 tys. zł, nie rodzą obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Konsekwencją innej kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 3600 zł jest też odpowiadająca jej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosząca 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3600 zł = 300 zł).

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Zaliczki na PIT w Polskim ładzie

Od stycznia 2022 r. wybrani płatnicy, w tym np. organy rentowe i zakłady pracy, którzy obliczają i pobierają zaliczki na podatek od dokonywanych wypłat, mogą zmniejszać obliczoną zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, obecnie jest to 425 zł, czyli 1/12 z 5100 zł. Po 1 lipca 2022 r., jeżeli przepisy wejdą w życie o czasie będzie to 300 zł, czyli 1/12 z 3600 zł. Stąd różnica w wysokości kwoty zmniejszającej podatek będzie wynosiła 125 zł. Jak zmiana w zaliczkach wpłynie na wyskość wynagrodzenia pracowników przy zmianie w zaliczkach i obniżce PIT d0 12 proc. prezentuje poniższa tabela:

 

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników po 1 lipca 2022 r.

Kwota wynagrodzenia brutto:

netto w 2021 r.

netto w 2022 r.

wynagrodzenie  netto w Nowym Polskim Ładzie

różnica między 2021 r. a Nowym Polskim Ładem

3000 zł

2023 zł

2356 zł

2356 zł

+153 zł

4000

2908 zł

3022 zł

3057 zł

+ 149 zł

5000

3613 zł

3660 zł

3738 zł

+ 125 zł

8000

5730 zł

5730 zł

5784 zł

+ 54 zł

10.000

6937 zł

6937 zł

7 147 zł

+ 210 zł

12.000

8067 zł

8114 zł

8489 zł

+ 422 zł

20.000

13 184 zł

12 532 zł

12 907 zł

- 277 zł

25.000

16 440 zł

15 410 zł

15 785 zł

- 655 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Jak widać zmiany będą nabardziej korzystne dla pracowników którzy zarabiają w przedziale od 10 do 12 000 brutto miesięcznie. Pracownicy, którzy zarabiają najmniej nie odczują dużych zmian względem stycznia 2022 r. Niewielki zysk będzie względem 2021 r. dla pracowników, którzy zarabiają od 3 000 do 8 000 zł. Osoby, które zarabiaja powyżej 20 000 zł odczują stratę. 

ŻZmiany w zasadach pobierania zaliczek na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r,

Źródło: shutterstock

Kilka etatów a zmiany w zaliczkach

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zmniejszenie zaliczki na podatek może być stosowane z mocy ustawy (np. przez ZUS) albo na wniosek podatnika (po złożeniu PIT-2 u pracodawcy). Zmniejszenie może być jednak stosowanie tylko przez jednego płatnika lub bezpośrednio przez podatnika samodzielnie obliczającego zaliczki na podatek np. w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarcza.

Od stycznia 2023 r. kolejne zmiany w zaliczkach

Na zmianach 1 lipca 2022 r. się nie skończy. Bowiem od stycznia podatnik będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Projekt zmian w podatkach opublikowany w RCL. Zmiany planowane są od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Projekt nowych przepisów 27 kwietnia 2022 r. skierowano do Komisji Finansów Publicznych, ścieżkę legislacyjną możemy śledzić tu: druk sejmowy nr 2186.

Polski ŁadPłatnik PITPodatki 2022Formy opodatkowaniaFormy zatrudnieniaKsięgowośćHOT