Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Więcej czasu na CIT-8E. Nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przedłużyło termin na złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji CIT-8E przez spółki opodatkowane na zasadach tzw. ryczałtu od dochodów spółek. Kiedy przypadnie nowy termin?

» Zbliżają się ważne terminy księgowe [harmonogram]

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów spółki opodatkowane ryczałtem od dochodu spółek zobowiązane są do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-8E o wysokości osiągniętego dochodu za poprzedni rok podatkowy. Resort finansów termin ten wydłużył.

CIT-8E do końca września

Źródło: shutterstock

Do kiedy CIT-8E?

Termin składania druków CIT-8E został wydłużony na mocy Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1363).

W myśl rozporządzenia wydłuża się termin złożenia CIT-8E do końca września.

Ja tłumaczy resort finansów ,, Potrzeba taka wynika z postulatów jakie wpływają do Ministerstwa Finansów dotyczących zapewnienia właściwych warunków czasowych na wypełnienie obowiązków podatkowych, związanych z nową, istniejącą od 2021 r., formą opodatkowania, tj. ryczałtem od dochodów spółek. Deklaracja CIT-8E co do której proponuje się przesunięcie terminu do jej złożenia jest pierwszą deklaracją, którą podatnicy ryczałtu będą składać w 2022 r. Dlatego też kierując się zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako zasady konstytucyjnej, właściwe jest podejmowanie wszelkich działań wpływających na korzyść przedsiębiorców, również tych którzy jako pierwsi zdecydowali się na wybór nowej, nieznanej dotąd w polskim prawie podatkowym, formy opodatkowania”.

Dla kogo dłuższy termin na CIT-8E?

Nowa regulacja znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

 

CITKsięgowość