Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zbliżają się ważne terminy księgowe [harmonogram]

Iwona Maczalska

Już niebawem upłynie ostateczny termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok przez jednostki sektora prywatnego oraz organizacje non-profit. W wyniku pandemii ustawowy termin został wydłużony o trzy miesiące. To jednak nie wszystko. Zmianie uległy również inne terminy księgowe. Przedstawiamy aktualny harmonogram.

» To już pewne. MF wydłuża terminy sprawozdawcze za 2021 rok

15 dni – tylko tyle czasu pozostało biurom rachunkowym na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Ustawowy termin 31 marca, na skutek postulatów księgowych został podobnie jak w roku ubiegłym wydłużony o trzy miesiące.

Ważne terminy księgowe

Źródło: shutterstock

Sprawozdania finansowe 2021 - czas do 30 czerwca

Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały przesunięte na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. Dz.U. 2022 poz. 561). W myśl nowych przepisów termin na sporzadzenie sprawozdań finansowych minie 30 czerwca 2022 roku.

 

Tabele nowych terminów księgowych dla poszczególnych grup

Nowe terminy dotyczą jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit. Ostateczne terminy wywiązania się z poszczególnych obowiązków księgowych przedstawiają poniższe tabele:

 

Tabela nr 1 Zasady przedłużania terminów określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz dla pozostałych jednostek.

Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

 

Tabela nr 2 Zasady przedłużania terminów określonych w ustawie o rachunkowości dla pozostałych jednostek.

Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

 

Tabela nr 3. Przesunięcie terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości) spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek prezentuje poniższa tabela:

 

/ na podstawie MF

Księgowość