Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W maju czas na I ratę odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Iwona Maczalska 08.05.2023 07:05 (aktualizacja: )

Maj jest miesiącem, w którym pracodawcy muszą pamiętać o przekazaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Majowy termin dotyczy wyłącznie I raty odpisów. II ratę zapłacimy dopiero we wrześniu.

» Przetwarzanie danych pracowników i innych uprawnionych dla potrzeb ZFŚS

W maju, jak co roku pracodawcy zapłacić będą musieli pierwszą ratę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jakie wysokości odpisów na ZFŚS obowiązują w 2023 roku?

» Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników z ZFŚS i poza funduszem

W maju I rata na ZFŚS

Źródło: shutterstock

I rata na ZFŚS w maju, II rata we wrześniu

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023 roku przekazują środki w dwóch ratach we wskazanych terminach. Pierwszą ratę zobowiązani są uiścić na rachunek funduszu do końca maja (środa 31 maja 2023 r.).

Kolejnym terminem na przekazanie drugiej raty jest 30 września 2023 roku. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.

 

Odpisy na ZFŚS 2023

Ponieważ podstawa naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie uległa zmianie, odpisy w 2023 roku wynoszą tyle samo, co w 2022 roku. Szczegóły wskazuje poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1662,97 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2217,29 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
221,73 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
266,07 złII rok nauki (odpis 6%)
310,42 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
277,16 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
277,16 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
343,68 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Jak odprowadzać i korygować odpisy na ZFŚS

Na pracodawcy tworzącym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ciąży obowiązek przekazywania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na ten Fundusz. Przepisy przewidują też skorygowanie dokonanych wpłat na koniec roku adekwatnie do średniorocznego stanu zatrudnienia. Szczegółowy opis zasad przekazywania i korekty odpisów na ZFŚS w poradniku ,,Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS”.

ZFŚSFormy zatrudnieniaKodeks pracy