Pobierz e-pity 2020

ZFŚS

W 2021 roku więcej przedsiębiorstw skorzysta z możliwości nietworzenia ZFŚS

Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą podjąć decyzję o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bądź niewypłacaniu świadczenia urlopowego w 2021 roku. Powinni jednak do 31 stycznia o tym fakcie poinformować swoich pracowników. Z rezygnacji z ZFŚS w 2021 roku będzie mogło skorzystać jednaj więcej przedsiębiorców. Wszystko za sprawą ustawy antykryzysowej związanej ze zwalczaniem COVID-19 w Polsce ...

W 2021 roku więcej przedsiębiorstw skorzysta z możliwości nietworzenia ZFŚS

Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek przekazywania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na ten Fundusz. Przepisy przewidują też skorygowanie dokonanych wpłat na koniec roku adekwatnie do średniorocznego stanu zatrudnienia ...

Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS