Pobierz e-pity 2021

ZFŚS

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2022 roku

Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku wzrosną odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy okołobudżetowej na 2022 rok, w której zmienia podstawę naliczania wysokości odpisów na ZFŚS ...

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2022 roku

Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych

Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. W wielu zakładach pracy, w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, występuje również regulamin ZFŚS. Obowiązek utworzenia wskazanych aktów zakładowych zależy głównie od ...

Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych

Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na cel Funduszu, jakim jest wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, jedynym kryterium przyznawania ulgowych świadczeń z jego środków jest tzw. kryterium socjalne. Wprowadzanie innych, pozasocjalnych warunków ...

Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS