Pobierz e-pity 2022

ZFŚS

Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS

Podstawowym źródłem finansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest odpis odprowadzany na rachunek Funduszu. Pracodawcy tworzący ZFŚS mają w związku z tym określone obowiązki. Polegają one na odprowadzeniu kwoty odpisu na dany rok w ustawowych terminach i wysokości oraz ...

Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS

Świąteczny czas w podatku dochodowym

Koszty związane z wykreowaniem wizerunku marketingowego firmy nie można uznać za wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Gwiazdka to w wielu firmach także czas dodatkowych gratyfikacji dla pracowników. W praktyce polegają one głównie na przekazywaniu osobom uprawnionym do tego typu pomocy m.in. premii pieniężnych, kart przedpłaconych, bonów towarowych oraz paczek ...

Świąteczny czas w podatku dochodowym

Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną finansowaną bądź z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bądź ze środków obrotowych. W pierwszym przypadku udzielanie pomocy socjalnej jest bardziej sformalizowane i związane z koniecznością stosowania tzw. kryterium socjalnego. W drugim przypadku analiza ...

Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników