ZFŚS

Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek przekazywania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na ten Fundusz. Przepisy przewidują też skorygowanie dokonanych wpłat na koniec roku adekwatnie do średniorocznego stanu zatrudnienia ...

Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS