ZFŚS

Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną finansowaną bądź z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bądź ze środków obrotowych. W pierwszym przypadku udzielanie pomocy socjalnej jest bardziej sformalizowane i związane z koniecznością stosowania tzw. kryterium socjalnego. W drugim przypadku analiza ...

Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2022 roku

Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku wzrosną odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy okołobudżetowej na 2022 rok, w której zmienia podstawę naliczania wysokości odpisów na ZFŚS ...

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2022 roku

Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych

Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. W wielu zakładach pracy, w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, występuje również regulamin ZFŚS. Obowiązek utworzenia wskazanych aktów zakładowych zależy głównie od ...

Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych