Ustalanie wysokości składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym. Instrukcje ZUS

Iwona Maczalska

W marcu 2022 roku przedsiębiorcy pierwszy raz zmierzą się z ustalaniem wysokości składki zdrowotnej w świetle nowych przepisów Polskiego Ładu. Sprawdź, jak ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym, jak rozliczyć składkę w ZUS DRA i RCA oraz co zrobić w przypadku przekroczenia progu dochodów w danym miesiącu.

Od stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany w ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przeciwieństwie do lat ubiegłych składka zdrowotna będzie różna w każdym miesiącu i uzależniona zarówno od formy opodatkowania, jak i wysokości uzyskanego przychodu / dochodu. W jaki sposób ustalić wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym?

Składka zdrowotna na ryczałcie

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna na ryczałcie ewidencjonowanym - zmiany Polskiego Ładu

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej objęły również opodatkowanie działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Przedsiębiorcy opodatkowani tą formą zapłacą 9% składkę zdrowotną, lecz liczona ona jest obecnie od innej podstawy wymiaru. Kluczowe znaczenie mają uzyskane przez przedsiębiorcę przychody, których poziom determinuje wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Dla przychodów z ryczałtu ustalono trzy graniczne limity:

  • przychody do 60 000 zł,
  • przychody pomiędzy 60 a 300 tys. zł oraz
  • przychody powyżej 300 000 zł.

Dla tych trzech przedziałów przychodów są ustalane trzy odrębne postawy wymiaru zdrowotnego. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład uchwalony. Ostateczne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 2022”.

Jaka podstawa wymiaru składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym?

Kluczowe znaczenie dla ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym ma przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z czwartego kwartału roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Ten bowiem wskaźnik został wskazany w ustawie o Polskim Ładzie jako podstawa do ustalania wysokości składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym.

Ponieważ zgodnie z obwieszczeniem GUS wspomniane wynagrodzenie z czwartego kwartału 2021 roku wyniosło 6 221,04 zł, to właśnie tą kwotę należy uwzględniać przy wyliczeniach wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Roczny przychód przedsiębiorcy

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Przychody do 60 000 zł
(składka zdrowotna = 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

335,94 zł

Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł
 (składka zdrowotna = 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

559.89 zł

Przychody powyżej 300 000 zł (składka zdrowotna =180 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

1007,81 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Przekroczenie progu dochodów w danym miesiącu. Co robić?

Wielu płatników składek zastanawia się jak postępować w przypadku przekroczenia progu dochodów w danym miesiącu. Odpowiedzi na to pytanie dostarczył Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoim wideoporadniku nt. nowych zasad ustalania składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. Jak tłumaczy ZUS ,,Jeżeli przedsiębiorca przekroczy progi dochodu w danym miesiącu, to za ten miesiąc rozlicza składkę zdrowotną od podstawy wymiaru wyższego progu (podstawy wymiaru obowiązującej dla kolejnego progu)”.  To jednak nie wszystko. Zdaniem ZUS ,,W miesiącu, w którym zostały przekroczone kwoty przychodu 60 tys. albo 300 tys. zł płatnik składek nie koryguje rozliczeń za miesiące poprzednie. Rozliczenie składki rocznej nastąpi po roku w dokumentach rozliczeniowych składanych za luty kolejnego roku”.

Ustalając podstawę wymiaru odlicz zapłacone składki ZUS

Ustalając wysokość należnej składki zdrowotnej warto pamiętać o tym, że od podstawy wymiaru można odliczyć zapłacone przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne. Jak twierdzi ZUS ,,przy ustalaniu wysokości przychodów, przedsiębiorca nie uwzględnia przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. To jednak nie wszystko. Ustalając wysokość przychodów do określenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej pomniejsza się je o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe”.

Jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA i RCA?

Osoby mające problem z prawidłowym wypełnieniem dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i RCA mogą skorzystać z wideoporadnika przygotowanego przez ZUS. Nagranie dostępne jest poniżej:

Źródło: ZUS.pl

Więcej na temat wypełniania deklaracji ZUS DRA znajdziesz również w artykule ,, ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach Polskiego Ładu”.

Kalkulator ZUS pomoże wyliczyćs składkę zdrowotną na ryczałcie

Płatnicy mający problem z ustalaniem wysokości składki zdrowotnej mogą skorzystać z bezpłatnego kalkulatora ZUS. Kalkulator umożliwia wyliczenie składki:

  • za osoby prowadzące jedną lub kilkapozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się różne formy opodatkowania,
  • za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”,
  • za inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Więcej na temat kalkulatora znajdziesz tutaj ,, Oblicz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej za pomocą kalkulatora ZUS (Polski Ład)”.

RyczałtSkładka zdrowotnaPolski ŁadZUS