Ulga prorodzinna w PIT za 2022 rok a intercyza rodziców. Kto może skorzystać z odliczenia?

Ewelina Czechowicz

Czy małżonkowie, którzy podpisali intercyzę, mogą rozliczyć w PIT ulgę prorodzinną? Kto może skorzystać z niej i na jakich warunkach? Wyjaśniamy.

Do redakcji PIT.pl zwróciła się Pani Magdalena, która ma z mężem rozdzielność majątkową od 2021 roku. Czytelniczka pyta, jak ten fakt wpływa na możliwość rozliczenia ulgi na dziecko? Czy małżonków dotyczy limit dochodów?

Ulga prorodzinna a rozdzielność majątkowa rodziców

Obowiązujące przepisy pozwalają na skorzystanie z ulgi prorodzinnej przez małżonków, którzy zawarli intercyzę. Rozdzielność majątkowa nie przeszkadza w korzystaniu z ulgi na dziecko. Przepisy ustawy o PIT nie różnicują rodziców na tych, którzy posiadają wspólność czy rozdzielność majątkową.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o uldze prorodzinnej na dziecko urodzone w 2022 roku — PIT.pl

Intercyza – czy obowiązuje limit w uldze na dziecko?

Limit dochodów w kwocie 112 000 zł obowiązuje rodziców, którzy mają jedno dziecko. W tym przypadku nie ma znaczenia czy jest między nimi rozdzielność majątkowa, czy jej nie ma. W przypadku dwójki i większej ilości dzieci dochód nie ma znaczenia przy rozliczaniu ulgi prorodzinnej.

Ulga prorodzinna w PIT za 2022 rok a intercyza rodziców, kto może skorzystać z odliczenia?

Źródło: Shutterstock

Jesteś rodzicem, otrzymujesz świadczenia na dziecko, sprawdź czego nie wpisywać do PIT za 2022 rok — PIT.pl

Rozdzielność majątkowa, w którym zeznaniu uwzględnić ulgę prorodzinną?

Rozliczając swoje deklaracje podatkowe rodzice, którzy mają rozdzielność majątkową, mogą uwzględnić ulgę na dzieci. Nie mogą jednak złożyć wspólnej deklaracji. Nie mogą też osobno rozliczyć w każdym zeznaniu całej ulgi. Rodzice mogą podzielić ulgę i wpisać do każdego z zeznań rozliczenie ulgi w  stosunku 50:50. Stosunek podziału może być też dowolny.  Zatem Pani Magdalena może sprawdzić jaki podział ulgi będzie najkorzystniejszy, warto to zweryfikować w programie e-pity.pl Trzeba pamiętać, że intercyza nie uprawnia jednak do korzystania ze statusu rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

Ulga prorodzinna na jedno, dwoje i troje dzieci. Jak rozliczyć w PIT i ustalić kwotę zwrotu — PIT.pl

Ulga na dziecko wysokość odliczenia w PIT za 2022 rok

W sytuacji, kiedy rodzice mają jedno dziecko, muszą pamiętać o limicie dochodów, który wynosi dla nich 112 000 zł. Kiedy go nie przekraczają, mogą odliczyć ulgę o wysokości 92,67 zł miesięcznie. W skali roku odliczenie wynosi 1112,04 zł. Jednak przy rozdzielności majątkowej i składaniu odrębnych deklaracji muszą dokonać podziału i ustalić kto, w jakim wymiarze rozlicza ulgę.  Z kolei rodziców, którzy posiadają dwoje i więcej dzieci, limit dochodów nie dotyczy. I tak w przypadku kiedy rodzice posiadają dwoje dzieci, ulga miesięczna wynosi 92,67 zł, ale liczona jest na każde dziecko. Oznacza to, że rocznie rodzice mogą otrzymać zwrot w wysokości  2224,08 zł. Jednak w swoich odrębnych zeznaniach muszą dokonać podziału ulgi. Może to być np. stosunek 50:50. 

Rodzice, którzy mają trójkę dzieci, mają prawo do odliczenia w wysokości 166,67 zł na 3 dziecko. Dla nich roczne odliczenie wyniesie 4224,12 zł. W przypadku 4 dzieci rodzice mogą rozliczyć ulgę w wysokości:

  1. pierwsze dziecko 1112,04 zł,
  2. drugie dziecko - 1112,04 zł,
  3. trzecie dziecko - 2000,04 zł,
  4. na czwarte dziecko - 2700 zł.

Łącznie przysługuje im odliczenie od kwoty podatku w wysokości 6924,12 zł.

Ulga na dzieciWspólne rozliczenie PITPodatki 2022