Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jesteś rodzicem, otrzymujesz świadczenia na dziecko, sprawdź czego nie wpisywać do PIT za 2022 rok

Ewelina Czechowicz

Wraz z urodzeniem dziecka rodzice mogą liczyć na wiele świadczeń. Zasiłek macierzyński, becikowe, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), świadczenie wychowawcze czy ulgi podatkowe. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę rozliczając się z fiskusem i których świadczeń nie należy rozliczać w PIT.  

Pakiet świadczeń dla rodziców w Polsce jest szeroki. Zaczynając od zasiłku macierzyńskiego, poprzez Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy 500 plus można otrzymać wiele bonusów i skorzystać po spełnieniu warunków z ulg podatkowych. W przypadku rodziców o niskich dochodach możliwe jest otrzymywanie zasiłków. Nie wszystkie świadczenia trzeba jednak ujmować w rozliczeniu rocznym.

Świadczenia dostępne dla rodziców, które są zwolnione z PIT

Rodzice po urodzeniu dziecka mogą korzystać, z wielu świadczeń są to:

1) Zasiłek macierzyński – od lipca 2022 roku jest zwolniony z PIT tylko dla wybranych grup podatników. O tym, komu przysługuje zwolnienie, warto przeczytać w artykule: Zasiłek macierzyński w PIT za 2022 r. bez podatku, ale tylko dla niektórych-kto skorzysta z ulgi? - PIT.pl

Inni podatnicy muszą niestety rozliczyć zasiłek macierzyński w PIT, dla nich ustawodawca nie przewidział dodatkowej preferencji podatkowej.

2) Zasiłek rodzinny – to świadczenie przyznawane rodzinom z dziećmi w celu wsparcia ich utrzymania. Wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci w rodzinie oraz od dochodu na osobę w rodzinie.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznawany jest od miesiąca złożenia wniosku — nie wcześniej jednak niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka — do 31 października każdego roku.

W okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. kwota zasiłku wynosi:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Jest to świadczenie, którego nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym.

3) Świadczenie wychowawcze — świadczenie pieniężne przysługujące rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, którego dochód na osobę nie przekracza ustalonego limitu. Wysokość świadczenia zależy od liczby dzieci w rodzinie.

4) Jednorazowa wypłata 1000 zł na dziecko, tzw. becikowe — świadczenie to  wypłacane jest rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. Zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymają rodziny, w których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od momentu urodzenia dziecka. Świadczenie to jest wolne od podatku. 

5) Świadczenie dobry start — to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na dziecko, wypłacane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub roku akademickiego. Świadczenie dobry start  przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie jest zwolnione od podatku.

6) Program 500+ - świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, przysługujące na dziecko do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest złożenie wniosku w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia. Przesłanie formularzu w tym terminie zapewnia zachowanie ciągłości wypłacania świadczenia. Dokumenty można składać elektronicznie korzystając z PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu [email protected]

500 plus w 2023 roku. Nie przegap terminu na nowy wniosek i sprawdź, czy uwzględnić je w PIT — PIT.pl

Często rodzice pytają, czy 500+ należy rozliczyć w zeznaniu PIT? Świadczenie tego nie trzeba wykazywać w PIT.  Otrzymywane 500+:

7) RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Świadczenie z RKO jest wolne od podatku. Oznacza to, że cała kwota przyznana w ramach RKO jest zwolniona od podatku i nie generuje konieczności zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Kwoty tej nie trzeba również wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Czy RKO należy rozliczyć w PIT 2023? - PIT.pl

8) Bon Turystyczny wykorzystany w 2022 roku a rozliczenie z fiskusem

Rodzice, którzy w 2022 roku wykorzystywali bon turystyczny, nie odprowadzają od niego podatku. Oznacza to, że nie muszą też rozliczać bonu w składanym zeznaniu podatkowym za 2022 r.

Bon turystyczny ważny do 31 marca 2023 r. Warto wykorzystać pozostałe środki, by nie przepadły — PIT.pl

Jesteś rodzicem, otrzymujesz świadczenia na dziecko, sprawdź z czego nie musisz rozliczać się z fiskusem

Źródło: Shutterstock

Świadczenia, które rodzice muszą wykazać w PIT

Rodzice muszą rozliczyć się z fiskusem z niektórych świadczeń, które otrzymali w 2022 r. Rozliczeniu podlegają zasiłek macierzyński dla osób, które nie otrzymały zwolnienia od ustawodawcy w ramach reformy polskiego ładu, zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla bezrobotnego rodzica. W łatwy sposób deklaracje rodzice mogą przygotować w programie e-pity.pl, który pozwala też na skorzystanie ze wszystkich ulg i preferencji dla rodziców.

8 ulg w PIT dla rodziców. Co możesz odliczyć? Jak obniżyć podatek? Rodziconomia — Bankier.pl

Rozliczenie roczneMacierzyństwoUlga na dzieciBez PIT dla młodychZasiłkiPodatki 2022