Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku, sprawdź jak rozliczyć PIT

Ewelina Czechowicz 03.03.2023 06:00 (aktualizacja: )

Osoby, które w 2022 r. otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych, są zobowiązane do złożenia deklaracji rocznej do urzędu skarbowego. Zasiłek dla bezrobotnych jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego też Powiatowy Urząd Pracy do końca lutego zobowiązany był dostarczyć podatnikowi PIT-11.

Zasiłek dla bezrobotnych w PIT za 2022 r.

Urząd pracy do końca lutego 2023 roku, tak jak pracodawcy, zobowiązane były dostarczyć osobie bezrobotnej pobierającej zasiłek lub stypendium PIT-11 zawierający informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, na podstawie którego należy później wypełnić zeznanie roczne.

Jak rozliczyć zasiłek dla bezrobotnych w PIT za 2022 r.?

Formularz PIT-u nie zawiera miejsca, w którym jest wyszczególniony zasiłek, stąd otrzymane świadczenie należy rozliczyć w części D „Dochodów/straty ze źródeł przychodów”. Następnie w rubryce „Źródła przychodu” – „Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4” należy wpisać sumę kwot pobranych zasiłków z urzędu pracy.

PIT za 2022 rok osoby bezdomnej. Jak i kiedy go złożyć? - PIT.pl

Zasiłek dla bezrobotnych a ulgi podatkowe

Z uwagi na to, że zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem takim jak dochód ze stosunku pracy, rozliczający, którzy pobierali to świadczenie, mogą korzystać z przysługujących im ulg podatkowych, w tym ulgi na dzieci.

Czy trzeba składać PIT, kiedy kwota zasiłku nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku?

PIT, trzeba rozliczyć z każdej kwoty świadczenia wypłaconego z urzędu pracy, kiedy jest to świadczenie opodatkowane. Zasiłek dla bezrobotnych jest takim świadczeniem, stąd trzeba złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Niezłożenie deklaracji to złamanie nałożonego przez ustawodawcę obowiązku, za który grozi kara grzywny.

Ulgi podatkowe i odliczenia 2022/2023 - PIT.pl

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

 

Brak PIT-11 we e-Urzędzie skarbowym

15 lutego 2023 r. wielu bezrobotnych nie znalazło swojego PIT-11 w aplikacji MF.  Dopiero po wprowadzeniu PIT-11 z Urzędu Pracy przez Krajową Administrację Skarbową lub po wprowadzeniu ręcznie danych możliwe jest złożenie deklaracji za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Powiatowy Urząd Pracy do końca lutego jako płatnik ma obowiązek sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją osobie, która pobierała zasiłek dla bezrobotnych oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jej miejsca zamieszkania.

Nie dostałeś PIT-11? Sprawdź, skąd go wziąć - PIT.pl

Pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku, sprawdź jak rozliczyć PIT

Źródło: shutterstock

Którzy bezrobotni są zwolnieni z obowiązku sporządzania zeznania za 2022 r.

Rocznego zeznania podatkowego nie mają obowiązku składać bezrobotni, którzy w roku podatkowym nie mieli prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wynika to z art. 21. pkt 102. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma takiego obowiązku, nawet jeśli  osoba bezrobotna otrzymała inne świadczenia czy uzyskała zwrot kosztów: 

 • przejazdu do miejsca pracy,
 • przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
 • przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 •  przejazdu na egzamin.

W rozliczeniu rocznym nie trzeba też ujmować świadczeń wypłacanych przez PUP z tytułu:

 • studiów podyplomowych,
 • szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 • egzaminów lub licencji,
 • badań lekarskich lub psychologicznych,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

– otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zwolnione z podatku są także:

 • świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • oraz jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej.

Mając PIT-11 z Urzędu pracy łatwo można złożyć zeznanie za pośrednictwem programu e-pity, do czego zachęcamy.

PIT-11PIT-37Rozliczenie roczne