Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Czy RKO należy rozliczyć w PIT 2023?

Iwona Maczalska

W 2022 roku wiele rodzin ubiegało się o wypłatę świadczenia w ramach tzw. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Maksymalna wysokość wypłacanego z ZUS RKO wynosiła aż 12 000 zł. Czy uzyskane świadczenie należy rozliczyć w ramach rocznego rozliczenia PIT za 2022 rok?

» Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. MR odpowiada na najczęściej zadawane pytania

W 2022 roku wprowadzono do systemu prawnego nowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Mowa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym dedykowanym rodzicom wychowującym drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy. Kwota świadczenia nie była mała. Można było uzyskać aż 12 tysięcy dodatku. Czy kwotę tą należy rozliczyć w PIT 2023?

Czy RKO rozliczyć w PIT?

Źródło: shutterstock

12 tys. zł do rozliczenia w PIT 2023?

Rodziny, którym w 2022 roku przyznano świadczenie z Rodzinnego Kapitału Pieniężnego, mogły uzyskać nawet 12 tysięcy złotych, wypłacanych po 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Oznacza to, że rodziny, które wybrały finansowanie w kwocie 1000 zł miesięcznie, mogły w 2022 roku uzyskać nawet 12 000 zł. Czy kwota ta stanowi dochód rodziny i powinna zostać uwzględniona w rocznym rozliczeniu PIT 2023?

 

Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Pieniężnego. Co z podatkiem PIT?

Okazuje się, że ustawodawca uregulował kwestię opodatkowania podatkiem PIT świadczeń wypłacanych w ramach Rodzinnego Kapitału Pieniężnego. Do ustawy o Rodzinnym Kapitale Pieniężnym został dodany art. 21 ust. 1 pkt 8c, który stanowi, że świadczenie z RKO jest wolne od podatku. Oznacza to, że cała kwota przyznana w ramach RKO jest zwolniona od podatku i nie generuje konieczności zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Kwoty tej nie trzeba również wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

 

ZUSMacierzyństwoRozliczenie rocznePIT-37