Ułatwienia w PIT, CIT i VAT na czas epidemii

Ewelina Czechowicz

Covid-19 sprawia, że ustawodawca polski jak i Komisja Europejska przygotowują preferencje podatkowe. Na czym będą polegać ułatwienia w PIT, CIT i VAT na czas epidemii?

Ułatwienia w PIT, CIT i VAT na czas epidemii
Źródło: shutterstock.com

Preferencje podatkowe w PIT i CIT

Z uchwalonej przez Sejm 28 października 2020 roku noweli ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że do końca pandemii COVID-19 będzie można:

  1. zaliczkowo rozliczać korzystanie z ulg na badania i rozwój oraz IP Box,
  2. odliczać od dochodu niektóre darowizny,
  3. korzystać z jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych,
  4. korzystać z ulgi na złe długi już po 30, a nie 90 dniach od braku zapłaty.

Pandemia – ułatwienia w VAT

Resort finansów w związku z trwającą epidemią zaproponował powrót do obowiązującej już w okresie od 22 kwietnia do 30 czerwca br. stawki 0 proc. VAT od darowizn laptopów i tabletów. Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia warunkiem zastosowania zerowej stawki będzie przeznaczenie darowizny na rzecz:

  1. placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych);
  2. organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
  3. organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Powrót do stosowania tej preferencji jest spowodowany złą sytuacją epidemiczną i powrotem wielu szkół do nauki w trybie zdalnym.

Bez cła i VAT maseczki i respiratory

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 r. importerzy maseczek ochronnych i respiratorów niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa nie zapłacą cła ani VAT.

Płatnik PITCITVATKoronawirus w Polsce