Praca zdalna na wniosek pracownika. Wzór wniosku o pracę zdalną 2023

Iwona Maczalska

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która już na stałe wprowadzi do przepisów prawa świadczenie pracy w formie zdalnej. Pracownicy, którzy zdecydują się jednak na przejście na pracę zdalną w 2023 roku, będą musieli złożyć stosowny wniosek.

» Umowy o pracę i zlecenie będziemy zawierać online, na wzorach urzędowych

» Zmiany w kodeksie pracy na które powinni się przygotować pracodawcy i pracownicy

W piątek informowaliśmy o postępach prac nad nowelizacją Kodeksu Pracy. Aktualnie Ustawa – Kodeks Pracy została przyjęta przez Sejm. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2023 r. Z kolei przepisy dotyczące badania trzeźwości wejdą w życie w styczniu 2023 r. Więcej na ten temat w artykule ,, Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy - Sejm uchwalił nowe przepisy”.

Nowelizacja Kodeksu Pracy - wniosek o pracę zdalną 2023

Źródło: shutterstock

» Zmiany w Kodeksie pracy: Nowe uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 8

Praca zdalna 2023 na wniosek pracownika

W myśl uchwalonych przepisów Kodeksu pracy – uregulowanie świadczenia pracy w formie zdalnej, może nastąpić podczas zatrudniania pracownika, bądź w trakcie jego trwania. Mówi o tym wprost art. 67 (19) § 1 i 2. W myśl brzmienia nowego artykułu ,,Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

  1. przy zawieraniu umowy o pracę albo
  2. w trakcie zatrudnienia".

W przypadku podjęcia decyzji o zmianie formy świadczenia pracy na pracę zdalną w trakcie trwania zatrudnienia - uzgodnienie może zostać dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Wzór wniosku o pracę zdalną

Aktualnie nie ma jeszcze ustawowego wzoru wniosku o świadczenie pracy w formie zdalnej. O ile sam wniosek może mieć formę prostą, zawierać jedno zdanie pracownika, który wnioskuje o zmianę formy pracy, to uzgodnienia między nim a pracodawcą, powinny być już bardziej szczegółowe.

Przykładowy wzór wniosku o pracę zdalną przedstawiamy poniżej:

Wzór wniosku o pracę zdalną 2023

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Uzgodnienie warunków pracy zdalnej

Zmieniając formę świadczenia pracy warto pamiętać o ważnej kwestii. Każdorazowo zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. W przypadku uzgodnienia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia ma bowiem miejsce modyfikacja istotnego składnika umowy o pracę, jakim jest miejsce wykonywania pracy. Jak tłumaczą ustawodawcy ,, W praktyce zakres takiego uzgodnienia powinien obejmować sam fakt wykonywania pracy zdalnej, ustalenie, czy będzie to praca zdalna częściowa, czy też całkowita, jak również miejsce świadczenia pracy zdalnej. Nie wyklucza to możliwości uzgodnienia także innych istotnych dla stron stosunku pracy elementów pracy zdalnej, o ile nie będą one sprzeczne z przepisami K.p.”.

Praca zdalnaKodeks pracyPodatki 2023Formy zatrudnienia