Umowy o pracę i zlecenie będziemy zawierać online, na wzorach urzędowych

Katarzyna Sudaj

Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym, która przewiduje gotowe wzory umów zatrudniania pracowników przez mikrofirmy. Po zawarciu umowy o pracę lub zlecenia w internecie, zostanie przekazane zgłoszenie do ZUS i urzędu skarbowego. System będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy.

3 listopada rządowy projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów trafił do Sejmu, a już 16 listopada po pracach w Komisjach i trzech czytaniach, został przyjęty przez posłów.

Ułatwienia za cenę większej kontroli

Ustawa ta umów przewiduje zmniejszenie obciążeń dla mikroprzedsiębiorców, dla podmiotów niebędących mikroprzedsiębiorcą zatrudniających nie więcej niż 9 osób, rolników oraz osób fizycznych związanych z obowiązkami administracyjnymi przy powierzaniu pracy. Jak zapewnia minister Marlena Maląg „ - Dzięki systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego. Przewiduje się, że system będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy.”

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy

 1. Gotowe wzory do zawierania umów o pracę czy zlecenie oraz umowy uaktywniającej
  Umowę będzie podpisywało się online, w systemie teleinformatycznym. Tym sposobem fakt zawarcia stosunku pracy trafi automatycznie do ZUS i urzędu skarbowego
 2. Podpis zaufany pozwoli zawierać umowy
  Rząd chce rozszerzyć zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.
 3. System teleinformatyczny przechowa umowę i dokumentację pracowniczą
  Planuje się, że system będzie służył nie tylko do zawierania umów, ale i do ich przechowywania oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.
 4. Integracja z innymi systemami
  Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) oraz biznes.gov.pl (Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

– Ustawa ta stanowi kamień milowy dla reformy pod nazwą Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności – podkreśla Marlena Maląg z MRiPS.

Kiedy powstanie system teleinformatyczny do zawierania umów?

Uruchomienie takiego systemu to perspektywa 2025 roku. Ustawa ma wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale sam system teleinformatyczny ma zostać uruchomiony do 2025 r.

Umowa o pracęUmowa zlecenieKodeks pracyFormy zatrudnienia