Polski Ład: w Senacie poprawki do nowelizacji Polskiego Ładu

Redakcja PIT.pl

W środę 8 czerwca rozpocznie się posiedzenie Senatu, który ma zająć się poprawkami do nowelizacji Polskiego Ładu. Wśród proponowanych zmian są:

  1. przywrócenie możliwości pełnego rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci;
  2. zwiększenie wysokości odpisów na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%;
  3. obliczanie podstawy składki zdrowotnej z uwzględnieniem strat z lat ubiegłych i ulgi na złe długi;
  4. możliwość wyboru sposobu rozliczania PIT dla każdego podatnika rozliczającego się wg skali podatkowej (zasady z 2021 roku, I lub II półrocza 2022 roku).

Zmiany dla samotnie wychowujących

Senatorowie będą głosowali łącznie nad czterema propozycjami zmian do projektu, który trafił do nich z Sejmu. Pierwsze z nich dotyczą powrotu do możliwości pełnego rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci. Projekt przegłosowany niedawno przez Sejm likwiduje taką możliwość, wprowadzając zamiast niej dzielenie dochodów przez 1,5 (zamiast na pół). Senat zajmie się także powrotem do sytuacji, kiedy wspólnie z dzieckiem może rozliczać się oboje opiekunów sprawujących opiekę naprzemienną.

Więcej na organizacje pożytku publicznego

Jednym z efektów podniesienia kwoty wolnej do 30 tys. złotych i drugiego progu do wysokości 120 tys. zł oraz obniżki stawki podatku dla pierwszego progu do 12% będą niższe kwoty PIT odprowadzane przed podatników. Tym samym kwoty przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w ramach 1% będą niższe. W związku z tym Senat chce, aby zwiększyć wysokość odpisów na rzecz opp z 1 do 1,5%.

Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej

Senatorowie proponują również zmianę zasad obliczania podstawy składki zdrowotnej z umożliwieniem uwzględnienia strat z lat ubiegłych i ulgi na złe długi. Oznacza to, że zarówno straty jak i wysokość niespłaconych przez dłużników należności pomniejszyłyby podstawę składki w przypadku generowania przez podatnika dochodów.

Już w tym roku po części zrównano podstawę wyliczania składki zdrowotnej z podatkiem dochodowym m.in. poprzez zmiany dotyczące remanentu. W mojej ocenie dochód dla celów obliczenia podatku jak i składki zdrowotnej powinien być zrównany na każdej płaszczyźnie, tak aby podatnik nie musiał się zastanawiać, czym ten dochód właściwie jest.

Podatek – ale według jakich zasad?

Obecnie, zgodnie z ustawą przegłosowaną przez Sejm, podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi dla klasy średniej, a więc których roczny przychód mieścił się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł, będą mogli wyliczyć podatek dochodowy za 2022 rok według zasad:

  1. z 2021 r.,
  2. z pierwszego półrocza 2022;
  3. z drugiego półrocza 2022;

i następnie wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Przypomnijmy, że ulga dla klasy średniej będzie zlikwidowana 1 lipca 2022 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia. Jednak ze względu na to, że dla niektórych podatników jej zasady mogłyby być korzystne, to ustawodawca wciąż daje możliwość skorzystania z niej.

Senat natomiast proponuje, aby każdy podatnik rozliczający się na skali podatkowej mógł wybrać, według których zasad chce rozliczyć swój podatek za 2022 rok. Niewątpliwie sporządzenie zeznań za rok 2022 będzie nie lada wyzwaniem. Jednak ze względu na specyficzne zmiany przepisów propozycja Senatu wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.

Po przegłosowaniu zmian w izbie wyższej projekt ustawy trafił ponownie do Sejmu, który zadecyduje o ich przyjęciu bądź odrzuceniu.

Piotr Juszczyk,
Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt

Polski ŁadMacierzyństwoUlga na dzieciOdliczenia w PIT1 procent dla OPPSkładka zdrowotnaZUSFormy opodatkowaniaPodatek PITRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PIT