Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej dla emeryta, czy będzie można z niej skorzystać?

Ewelina Czechowicz

Polski Ład zacznie obowiązywać wraz z 2022 rokiem. Wśród zmian znalazła się nowa ulga - dla klasy średniej, która ma zniwelować zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej. Jednak z tej preferencji rządzący wykluczyli m.in. emerytów. Z ulgi nie skorzystają pobierający emeryturę oraz korzystający z ulgi PIT0 z uwagi na wiek emerytalny i rezygnację z emerytury. 

Ulga dla klasy średniej nie dla wszystkich

Nowa ulga zacznie obowiązywać w 2022 r, zatem będzie można ją wyliczyć dopiero w deklaracji składanej w 2023 r. Z ulgi skorzystają tylko:

  • osoby zatrudnione na umowę o pracę
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych

Z ulgi nie skorzystają:

  • emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury
  •  zleceniobiorcy
  •  osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej - kto z niej skorzysta i jak ją wyliczyć? - PIT.pl

Pracujący emeryt a ulga dla klasy średniej

Do chwili obecnej przy emeryturach była stosowana  kwota zmniejszająca podatek w wysokości 43,76 zł którą odliczał ZUS. Po zmianach w ramach Polskiego ładu emeryci korzystać bedą z kwoty wolnej od podatku od emerytury.  Z kolei osoby, które zrezygnują z pobierania emerytury i będą pracować będą korzystać z nowej ulgi PIT0 dla emeryta.  Zgodnie bowiem z wprowadzanymi od stycznia 2022 r. przepisami z ulgi dla klasy średniej nie skorzysta emeryt ktory pobiera emeryturę. Z kwoty wolnej od podatku skorzysta emeryt w sytuacji kiedy pracuje i pobiera emeryturę ale to zus ją wyliczy. W sytuacji gdy osoba która nabyła uprawnienia do emerytury ale jej nie pobiera zyska zwolnienie z PIT wg art. 21 pit pkt 154. Tylko emeryt ktory pobiera świadczenia  i spełnia kryterium dochodowe i nie korzysta z ulgi PIT0  będzie mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Jednak mało który emeryt uzyskuje dochody, które pozwolą na zastosowanie ulgi dla klasy średniej.

Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku? - PIT.pl

Ulga dla klasy średniej

Zgodnie z decyzją rządzących z ulgi dla klasy średniej skorzystają tylko pracownicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. 

Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody w wysokości

mieszącej się w przedziale

  •  od 68 412 zł do 133 692 zł
  • (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł).

Emerytura bez podatku tylko dla osób pobierających najniższe świadczenia

Emeryci będą korzystać jedynie z kowoty wolnej od podatku rozliczanej przez ZUS, a ponieważ będzie ona przewyższała podatek należny, to emeryci z niską emeryturą nie zapłaci podatku. Jednak w sytuacji kiedy pracującemu emerytowi zwolnienie  uwagi na kwotę wolną od podatku  naliczy również pracodawca to emeryt w 2023 roku będzie musiał zwrócić wspomniane 5100 zł.

 

Ulga dla klasy średniej nie dla emerytów

Źródło: shutterstock

Pracodawca przy wyliczeniu kwoty przychodu będzie  uwzględniał  wyłącznie własne wynagrodzenia (rozliczane przez niego i wypłacane podatnikowi). Zatem kilku płatników stosować będzie ulgę niezależnie. Zatem ważne będzie oświadczenie o niestosowaniu ulgi na etapie zaliczek, tak by później nie dopłacać podatku do rozliczenia rocznego, w sytuacji kiedy pracownik może mieć naliczaną ulgę  dla klasy średniej u kilu pracodawców.

Podstawą dla ulgi ma być wartość przychodu podatnika, a zatem kwoty brutto.

Kwota przychodu brutto

Wysokość przysługującej ulgi

do kwoty 68.411,99 zł

nie przysługuje

od kwoty 68 412 zł do kwoty 102 588 zł,

 

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od 102 588,01 zł do 133 692 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

133,692,01 zł

nie przysługuje

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Kto skorzysta na Polskim Ładzie?

Jak wynika z analiz najbardziej na zmianach w ramach Polskiego ładu zyskają osoby z emeryturą na poziomie nowej kwoty wolnej od podatku, czyli ok. 2500 zł miesięcznie brutto (30 tys. zł rocznie). Jednak osoby które pobierają emeryturę w kwocie przewyższającej  4500 zł brutto miesięcznie (czyli 54 tys. zł rocznie) odczują już stratę. W praktyce tylko część emerytów zyska na Polskim ładzie. Osoby, które pobierają i emeryturę i pracją nie zyskają i nie odliczą od przychodów z etatu ulgi dla klasy średniej. Jak wskazuje doradca podatkowy Mariusz Korzeb: Senat proponował, aby ulgą dla klasy średniej objąć również emerytów. Sejm jednak poprawkę odrzucił. W związku z tym ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie jedynie do dochodów z pracy. Zatem osoby z wysokim świadczeniem emerytalnym przekraczającym 4500 zł brutto zapłacą więcej z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Negatywne skutki wyższej składki zdrowotnej może  jednak zniwelować podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie progu podatkowego w skali podatkowej.

Polski Ład: Emerytura bez PIT uchwalona. O ile wzrośnie Twoja emerytura bądź renta? - PIT.pl

Polski Ład. Ile zyskają emeryci i renciści? - PIT.pl

Polski ŁadEmeryturyUlga dla klasy średniejTwój e-PITPodatki 2022Odliczenia w PITKodeks pracyWymiar czasu pracyPłaca minimalna