Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej - kto z niej skorzysta i jak ją wyliczyć?

Ewelina Czechowicz

W uchwalonych przez Sejm przepisach Polskiego ładu, które czekają na podpis Prezydenta w związku ze zmianami w rozliczaniu składki zdrowotnej, rządzący zdecydowali się na wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Ulga ma zrekompensować skutki reformy, jednak nie wszyscy z niej skorzystają. Do jej wyliczenia potrzebny jest specjalny algorytm. Czy ulgę rozliczymy dopiero w rozliczeniu w 2023 r.? Czy można ją wyliczyć miesięcznie? Wyjaśniamy.

Dla kogo nowa ulga i kiedy będzie można z niej skorzystać?

Nowa ulga zacznie obowiązywać w 2022 r, zatem będzie można ją wyliczyć  w deklaracji składanej w 2023 r. Podatnicy będą mogli też skorzystać z niej miesięcznie. Ustawodawca zdecydował, że z preferencji nie skorzystają wszyscy. Uprawnione będą jedynie:

 1. osoby zatrudnione na umowę o pracę
 2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej, czy pracujący na umowę o pracę zyskają? - PIT.pl

Polski Ład i zmiany w zarobkach na umowie o pracę po reformie - PIT.pl

Ulga dla klasy średniej w Polskim ładzie

Źródło: sutterstock

 

Z ulgi nie skorzystają według decyzji posłów:

 1. emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury
 2.  zleceniobiorcy
 3. osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło

Ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorców. Wadliwy przepis utrudni korzystanie z ulgi - PIT.pl

Podstawą dla  wyliczenia ulgi dla klasy średniej ma być wartość przychodu podatnika, a zatem kwoty brutto.

Ulga będzie wyliczana wg specjalnego wzoru:

Kwota ulgi wyliczana będzie jako iloczyn przychodów (kwoty brutto) i odpowiedniego wskaźnika:

 1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.

Kwota przychodu brutto

Wysokość przysługującej ulgi

do kwoty 68.411,99 zł

nie przysługuje

od kwoty 68 412 zł do kwoty 102 588 zł,

 

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od 102 588,01 zł do 133 692 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

133,692,01 zł

nie przysługuje

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

A - oznacza sumę uzyskanych przez podatnika przychodów uzyskane ze stosunku

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne

Ulga dla klasy średniej przy umowie o pracę i przychodach z działalności gospodarczej

W rozliczeniu rocznym ulga przysługuje jedna - dotycząca całości źródeł podatnika. Jeśli podatnik posiadał dwa lub więcej tytułów zarobkowania, które samodzielnie nie dały mu prawa do ulgi, ale łącznie przychód podatnika znajduje się w powyższy przedziale, pomiędzy 68 412 a 133,692,01 zł, podatnik będzie miał  prawo stosować ulgę w rocznym rozliczeniu PIT. Do wyliczenia musi on stosować łączną wartość przychodów z:

 • umowy o pracę,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.

Ulga dla klasy średniej a zaliczki miesięczne na podatek

Za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, które podlegają opodatkowaniu według skali, pomniejsza się dochód o kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu w wysokości obliczonej według wzoru:

 1.   (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 2.  (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł.

- gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Obowiązki płatnika przy wyliczaniu wynagrodzenia 

Płatnik przy wyliczeniu kwoty przychodu będzie uwzględniał wyłącznie wynagrodzenia rozliczane przez niego i wypłacane podatnikowi. Zatem kilku płatników będzie stosować ulgę niezależnie od siebie. Do zastosowania ulgi będzie potrzebny wniosek podatnika. Podatnik nie będzie zobowiązany do tego by informować płatnika o wysokości przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.  W sytuacji kiedy podatnik będzie posiadał kilka umów ulgę będzie mógł stosować przy każdej z nich, jednak w rozliczeniu rocznym  będzie zobowiązany dopłacić ewentualny podatek w 2023 roku. 

Umowa o pracę i działalność gospodarcza a ulga dla klasy średniej

Co ważne łączenie ulgi  dla klasy średniej w działalności gospodarczej i umowie o pracy odbywać się będzie na zasadzie osobnych źródeł - tzn. każde z przychodów będą rozliczane odrębnie, natomiast w rozliczeniu rocznym podatnik będzie zobowiązany dopłacić ewentualny podatek o ile jego przychody przekroczyły wartość limitu ulgi dla klasy średniej z tytułu zaliczek w trakcie roku.

 

Ulga dla klasy średniejPolski ŁadPodatki 2022Twój e-PITOdliczenia w PITWspólne rozliczenie PITPłatnik PIT