Polski Ład: Nie wszyscy ryczałtowcy rozliczą się na PIT-28 w 2023 roku

Iwona Maczalska

Nowe przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zamieszanie w przepisach podatkowych. Zmiany objęły swoim zakresem również podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu. Okazuje się, że roczne rozliczenia PIT w 2023 roku nie będą dla nich takie oczywiste, jak dotychczas. Wątpliwości będzie budziła m.in. konieczność rozliczenia na innym druku niż dotychczasowy PIT-28.

» Jaka wersja PIT-28 w 2023 roku?

Rozliczając uzyskane w 2022 roku przychody, należy pamiętać o zastosowaniu się do nowych przepisów Polskiego Ładu. Objęły one swoim zakresem nie tylko zmiany w składce zdrowotnej ryczałtowców, lecz również zmiany w formie opodatkowania przychodów i ich późniejsze rozliczenie w zeznaniu PIT. W 2023 roku będzie ono nie tylko bardziej skomplikowane niż dotychczas, lecz również dokonywane na nieco innych zasadach niż w 2022 roku.

» PIT-28 lub PIT-28S ryczałt ewidencjonowany

PIT-28 w 2023 roku

Źródło: gov.pl

Kto rozliczy się na druku PIT-28 w 2023 roku?

W myśl obowiązujących przepisów prawa druk PIT-28 w 2023 roku dedykowany będzie rozliczaniu przychodów podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystają w szczególności podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. Formularz obsługuje dwie grupy rozliczeń i należy go wypełniać jako:

  • PIT-28 firma opodatkowana ryczałtem,
  • PIT-28 najem (PIT-28 za wynajem).

Oznacza to, że zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2022 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Polski Ład: Kto nie rozliczy się na PIT-28 w 2023 roku?

Zmiany Polskiego Ładu spowodowały, że podatnicy, którzy uzyskali w 2022 roku przychody opodatkowane ryczałtem, powinni zachować szczególną ostrożność podczas dokonywania rozliczenia na druku PIT-28. Jego pośpieszne wypełnienie może mieć bowiem negatywne konsekwencje dla opodatkowania przychodów w 2022 roku. O czym mowa?

Mowa o podatnikach prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W myśl nowych przepisów Polskiego Ładu, wspomniani podatnicy jeśli uznają, że zasady opodatkowania ich przychodów w 2022 roku były niekorzystne – mają prawo zmienić formę opodatkowania wstecz - w całym 2022 roku – przechodząc na skalę podatkową. Mają na to szansę właśnie w sezonie rocznych rozliczeń podatku PIT. Aby przejść na skalę podatkową w 2022 roku nie mogą oni rozliczyć się jak dotychczas na druku PIT-28. Zmiana formy opodatkowania odbędzie się bowiem w drodze złożenia deklaracji PIT-36 w zamian za dotychczasowy PIT-28.

Warto być ostrożnym. Nawet przypadkowe złożenie dotychczasowego druku PIT-28 zamiast PIT-36 spowoduje całkowitą utratę prawa do opodatkowania przychodów w 2022 roku na zasadach ogólnych. Więcej na temat zmiany formy opodatkowania w artykule ,,Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku. MF tłumaczy, co robić krok po kroku".

 

W 2023 roku więcej czasu na rozliczenie ryczałtu

Dobrą wiadomością dla wszystkich ryczałtowców, zarówno firm, jak i podatników rozliczających najem prywatny na zasadach ryczałtu, jest wydłużenie czasu na rozliczenie zeznania podatkowego. W 2023 roku, za sprawą Polskiego Ładu podatnicy opodatkowani ryczałtem rozliczą się po raz pierwszy w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. Nie muszą się więc śpieszyć ze złożeniem PIT do końca lutego, jak miało to miejsce dotychczas. Więcej na ten temat w artykule ,, Do kiedy PIT-28 w 2023 roku?”.

 

PIT-28RyczałtRozliczenie rocznePIT-36Polski Ład