Jaka wersja PIT-28 w 2023 roku?

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało już nową wersję zeznania PIT-28, które będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych z tytułu opodatkowania ryczałem ewidencjonowanym w 2022 roku. PIT-28 skierowany jest m.in. do najemców, przedsiębiorców oraz osób trudniących się uprawą roli, chowem, czy hodowlą.

» PIT-28 lub PIT-28S ryczałt ewidencjonowany

Na rządowej stronie gov.pl pojawiła się już nowa wersja druku PIT-28, która będzie miała zastosowanie do rozliczeń za 2022 rok. Nowy druk jest zaktualizowany i dostosowany do zmian wprowadzonych Polskim Ładem.

Jaka wersja PIT-28 za 2022 rok?

Źródło: gov.pl

PIT-28 w 2023 roku - w jakiej wersji?

Wersją właściwą zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonywanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2022 rok będzie wersja 25.

Na druku PIT-28 (25) za 2022 rok rozliczy się podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych: 

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna),
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów  o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu,
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Nowy termin rozliczania PIT-28 w 2023 roku

Od 2023 roku podatnicy uzyskujący przychody z ryczałtu ewidencyjnego zyskają więcej czasu na rozliczenie. Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu ostateczny termin został wydłużony z końca lutego do 2 maja 2023 roku. Więcej o nowych terminach w artykule ,, Do kiedy PIT za 2022 rok? Nowe terminy rozliczeń”.

 

Uważaj na deklarację PIT-28 w 2023 roku

Rozliczając PIT-28 w 2023 roku szczególną ostrożność powinni zachować przedsiębiorcy. Polski Ład dał im bowiem prawo do zmiany formy opodatkowania w 2022 roku na skalę podatkową. Aby to zrobić przedsiębiorca w sezonie rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok, zamiast dotychczasowego druku PIT-28 rozlicza się na druku PIT-36. Warto być zatem ostrożnym. Nawet pomyłkowe złożenie druku PIT-28 w US pozbawi przedsiębiorcę prawa do zmiany formy opodatkowania na skalę w 2022 roku. Więcej na ten temat w poradniku ,,Zmiana formy opodatkowania 2022 - 2023 rok” oraz artykule ,,  Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku. MF tłumaczy, co robić krok po krok”.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka wersja druku PIT-28 w 2023 roku?

Wersją właściwą zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonywanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2022 rok będzie wersja 5.

2. Kto rozliczy się na PIT-28 w 2023 roku?

PIT-28 skierowany jest m.in. do najemców, przedsiębiorców oraz osób trudniących się uprawą roli, chowem, czy hodowlą.

3. Do kiedy PIT-28 za 2022 rok?

Od 2023 roku podatnicy uzyskujący przychody z ryczałtu ewidencyjnego zyskają więcej czasu na rozliczenie. Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu ostateczny termin został wydłużony z końca lutego do 2 maja 2023 roku.

4. Do kiedy PIT-28 w 2023 roku?

Od 2023 roku podatnicy uzyskujący przychody z ryczałtu ewidencyjnego zyskają więcej czasu na rozliczenie. Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu ostateczny termin został wydłużony z końca lutego do 2 maja 2023 roku.

5. Kiedy PIT-28 a kiedy PIT-36?

W 2023 roku PIT-36 będzie miało kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców chcących przejść z ryczałtu na skalę podatkową w 2022 roku.

RyczałtPolski ŁadRozliczenie rocznePodatek PIT