Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski ład: Czy księgowi masowo zaczną rezygnować z zawodu?

Ewelina Czechowicz

Wprowadzane w ramach Polskiego ładu przepisy są krytykowane przez doradców podatkowych i księgowych. Za długim vacatio legis wnioskują pracodawcy. Ilość zmian które chce wprowadzić ustawodawca w ramach Polskiego ładu  jest jak wskazują księgowi przytłaczająca.  Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r. Czy zmiany wpłyną na decyzje zawodowe księgowych? Czy zaczną oni odchodzić z zawodu? Czy przedsiębiorców czeka podwyżka usług?

Właściciele biur rachunkowych i księgowi wskazują, że zmieniające się przepisy prawne, cyfryzacja w raportowaniu danych oraz zwiększające się obowiązki i kary, konkurencja i niska jakość usług po deregulacji zawodu to największe problemy z jakim przychodzi im się mierzyć na codzień.

Dopiero niedawno pandemia przyniosła nowe obowiązki w zakresie rozliczania tarcz antykryzysowych i pracy zdalnej. Nowe przepisy dotyczące VAT, i pliki JPK. Teraz przed biurami rachunkowymi nowe wyzwanie dotyczące dostosowania się do regulacji Polskiego ładu. Nie wszyscy są gotowi na zmiany, inni po cichu liczą na ich przesunięcie w czasie. Jeszcze inni  już myślą o zmianie przepisów, podnoszą już ceny i informują klientów o zmianach w przepisach, które jeszcze nie zaczęły obowiązywać. Z kolei środowisko przedsiębiorców ocenia, że część przepisów nie będzie mogła zostać prawidłowo wdrożona, bo np. nie będzie realnej możliwości odpowiedniego dostosowania w krótkim terminie systemów informatycznych.

Polski ład, czy księgowi masowo zaczną rezygnować z zawodu?

Źródło: shutterstock

Polski ład zostanie przesunięty do 2023? Pracodawcy wnioskują o odroczenie zmian - PIT.pl

Biura rachunkowe przed wejściem Polskiego ładu

„Zmiany w przepisach są naszym problemem” – piszą na forum księgowi, którzy skarżą się na to że Klienci biur rachunkowych zrzucają na nich zmiany w przepisach. „ To my mamy zainwestować w automatykę prac jeżeli pracownicy przestają być opłacalni. Jeden klient powiedział wprost , że jest to ryzyko gospodarcze biura rachunkowego, z którym biuro powinno się liczyć . Po uwolnieniu "zawodu"-biuro rachunkowe może założyć każdy . Również ktoś Kto nie ma pojęcia o tym co robi ALE za to jest bardzo tani.”

Moja asystentka zrezygnowała z zawodu księgowej. Powiedziała, że nie chce mieć takiego życia jak ja.... Też bym zmieniła zawód gdybym była młodsza – pisze jedna z księgowych.

Polski Ład. Nowe obowiązki przedsiębiorców względem ZUS w 2022 roku - PIT.pl

Polski Ład a jednoosobowe działalności gospodarcze - PIT.pl

Zmiany dla biur rachunkowych w Polskim ładzie

Nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej, zmiany dotyczące terminów opłacania składek ZUS czy skomplikowane zasady wyliczania ulgi dla klasy średniej to dużo nowych obowiązków dla księgowych, którzy od niedawna już mają więcej pracy w zakresie sporządzania deklaracji JPK VAT, które też były sporym wyzwaniem dla biur rachunkowych. Wielu księgowych wskazuje, że przepisy Polskiego ładu są stanowione wbrew zasadą przyzwoitej legislacji. Przypominamy, że zgodnie z zasadami przyzwoitej legislacji składają się takie zasady jak:

  • zakaz stosowanie przepisów z mocą wsteczną „lex retro non agit”
  •  nakaz zachowania odpowiedniego vacatio legis
  • nakaz formułowania przepisów w sposób zrozumiały oraz nakaz zachowania właściwego trybu pracy nad ustawą podatkową” Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich z kolei apeluje o wstrzymanie procesu legislacyjnego dotyczącego pakietu ustaw podatkowych wdrażającego założenia programu Polski ład. Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich  podkreśla, że przyjęcie reformy prawa podatkowego w zbyt krótkim czasie i bez należytych konsultacji z uczestnikami rynku może stanowić pogwałcenie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzonej z niej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP).  W swoim apelu Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich, wskazuje, że Polski ład to  ustawa, która stanowi jedną z największych reform prawa podatkowego na przestrzeni ostatnich lat. Nowelizuje on bowiem aż dwadzieścia sześć ustaw, w tym przede wszystkim ustaw regulujących opodatkowanie dochodów oraz obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzając w nich zmiany mające wpływ na wysokość danin publicznych, uprawnienia organów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązki przedsiębiorców i konsumentów, w tym obowiązki ewidencyjne, informacyjne i dokumentacyjne, a także plany inwestycyjne podatników. Zmiany przewidziane w projekcie wg autrów apelu dotyczą materii o najwyższym stopniu skomplikowania, zarówno pod względem prawnym i legislacyjnym, jak i fiskalnym i ekonomicznym. Wdrożenie tego rodzaju zmian prawnych w sposób pośpieszny, z pominięciem niezbędnych konsultacji publicznych i uzgodnień może doprowadzić do destabilizacji systemu podatkowego oraz – co wynika z licznych analiz – prowadzić będzie do zwiększenia   jego nieprzejrzystości dla obywateli -wskazuje Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Polski Ład: Czy czas zmienić formę opodatkowania? - PIT.pl

Polski Ład to nieformalna likwidacja JDG w Polsce - PIT.pl

Aktualnie przepisy dotyczące zmian w ramach Polskiego ładu są procedowane przez Senat, jeżeli zostaną uchwalone przez Sejm najwcześniej znajdą się w Dzienniku Ustaw w drugiej połowie listopada, zatem księgowi i biura rachunkowe będą mieli niewiele czasu na to aby przystosować się do nowych regulacji.

Polski ład - wyzwaniem dla biur rachunkowych 

Oczekiwania klientów biur rachunkowych są coraz większe i coraz więcej osób przerzuca swoje obowiązki na księgowych. - skarżą się księgowe, dodają: 

"za dużo zmian na raz. Jeśli miałoby  to wszystko obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. to nie wiem kto będzie te wszystkie rzeczy liczył. , zwiększenie kwoty wolnej i progu w PIT, skomplikowana ulga dla klasy średniej czy zmniejszenie limitu płatności gotówkowych"  

Polski Ład w Senacie: kiedy uchwalą przepisy podatkowe na 2022 rok? - PIT.pl

Polski ład - ilość zmian przytłacza księgowych

Polski ład to m.in.

- podwyższenie kwoty wolnej do 30.000 zł,

- podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł,

- zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków - będą mogli rozliczyć się razem już w roku zawarcia małżeństwa.

Sejm przyjął Polski Ład. Zmiany w podatkach 2022 - PIT.pl

Powyższe zmiany w praktyce dotyczą wiele więcej pracy. Większość prowadzących działalność gospodarczą korzysta z usług księgowych. Nowe przepisy wprowadzą zmiany we wszystkich formach opodatkowania. Dotkną każdego przedsiębiorcę a tym samym każdego obecnego i nowego klienta biura rachunkowego.

Z projektów rządowych wynika, że wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona  od sposobu opodatkowania działalności gospodarczej. Co istotne, po konsultacjach społecznych Ministerstwo dokonało zmian dotyczących składki zdrowotnej. Zmiany te, przynajmniej częściowo, zmniejszą obciążenia podatników rozliczających się podatkiem liniowym i ryczałtem. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej ma wynieść aż 9%. W przypadku podatników rozliczających się podatkiem liniowym ma ona wynieść 4,9%. Natomiast w przypadku ryczałtu będzie uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę. Wszystkie zmiany w sposób znaczący podnoszą obciążenia podatników i tym samym dostarczają nowej pracy księgowym.

A jak Państwo zapatrują się na zmiany? Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z trzech pytań:

Polski ŁadFormy opodatkowaniaFormy zatrudnienia