Polski ład zostanie przesunięty do 2023? Pracodawcy wnioskują o odroczenie zmian

Ewelina Czechowicz

Rząd śpieszy się z wprowadzeniem nowych przepisów podatkowych. Uchwalone przez Sejm przepisy są procedowane w Senacie. Pozostaje coraz mniej czasu na ich wprowadzenie, żeby zaczęły obowiązywać od stycznia 2022 r. Coraz częściej słychać tgłosy, że ustawy podatkowe wymagają poprawy i należy opóźnić ich wejście w życie.

Konfederacja Lewiatan za opóźnieniem "Polskiego ładu"

- "Potrzebujemy prawdziwego Polskiego ładu, prawdziwej reformy podatkowej. Tymczasem żaden z siedmiu projektów ustaw, które trafiły do Sejmu nie spełnia warunków dobrego stanowienia prawa. Teraz nie mamy już czasu, aby poprawić kontrowersyjne przepisy w Senacie, a później w Sejmie. Zmiany w podatkach, w zaproponowanym kształcie, nie powinny wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Przerażają Polaków, w tym przedsiębiorców, spowodują bałagan, nawet jeśli zawierają wiele dobrych rozwiązań. Dlatego proponujemy, żeby wybrać z Polskiego Ładu 6-7 dobrych przepisów, np. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, podniesienie progu podatkowego czy rozszerzenie estońskiego CIT i wprowadzić je w życie od przyszłego roku. Natomiast w przypadku innych, kontrowersyjnych przepisów wydłużyć vacatio legis do stycznia 2023 roku i dać sobie czas na ich poprawienie poprzez szerokie konsultacje społeczne "- powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, w czasie wspólnego posiedzenia senackich zespołów ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Zrównoważonego Rozwoju, których tematem był „Polski ład - chaos w podatkach i niepewność w emeryturach".

Przedsiębiorcy za opóźnieniem Polskiego ładu

Źródło:twitter.com/LewiatanTweets

Za dłuższym vacatio legis jest też Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO apeluje o przesunięcie Polskiego Ładu na 2023 rok - PIT.pl

Polski ład – problemy z wprowadzeniem nowych przepisów

Jak informuje Konfederacja Lewiatan uchwalenie zmian podatkowych zawartych w Polskim ładzie spowoduje niezliczone problemy ze stosowaniem nowych przepisów. Przez kolejne miesiące albo lata będą one przedmiotem objaśnień wydawanych przez resort finansów oraz sporów z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Realnie firmy będą miały tylko miesiąc na zapoznanie się i wdrożenie mnóstwa zmian, wymagających poniesienia kosztów związanych z dostosowaniem systemów księgowych, rozliczeniowych i sprawozdawczych.

Polski Ład. Nowe obowiązki przedsiębiorców względem ZUS w 2022 roku - PIT.pl

Polski Ład to zmiany, które wpłyną na obowiązki administracyjne przedsiębiorców, zmienią rytm pracy biur rachunkowych i księgowych.

Ulga na start: czy Polski Ład zmieni termin płatności składek ZUS? - PIT.pl

Polski Ład