Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład. Nowe obowiązki przedsiębiorców względem ZUS w 2022 roku

Iwona Maczalska 29.09.2021 10:07 (aktualizacja: )

Od stycznia 2022 roku zmienią się zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców. Spowoduje to powstanie nowego obowiązku względem ZUS. Przedsiębiorcy, nawet Ci, którzy nie zatrudniają pracowników będą zobowiązani od 2022 roku do comiesięcznego informowania ZUS o uzyskanych dochodach.

» Polski Ład: Czy czas zmienić formę opodatkowania?

Polski Ład prowadza znaczące zmiany w zakresie ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Likwidacji ma bowiem ulec nie tylko składka zdrowotna w stałej, comiesięcznej kwocie, lecz także możliwość jej odliczenia od podatku. Spowoduje to duży wzrost obciążeń finansowych firm, których wysokość należnego ubezpieczenia zdrowotnego uzależniona będzie od uzyskanego w danym miesiącu dochodu. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy od stycznia 2022 roku muszą liczyć się również z wystąpieniem nowego obowiązku raportowego względem ZUS.

Polski Ład 2022. Czy trzeba będzie składać dodatkową comiesięczną deklarację do ZUS?

Źródło: shutterstock

Polski Ład. Co ze składką zdrowotną?

W ostatnim czasie dochodzą do nas różne informacje dotyczące tego, jak mają wyglądać zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Choć prace nad ustawą zmieniającą nadal trwają, to w świetle projektowanych przepisów (stan na wrzesień 2021 r.) wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących firmę na zasadach ogólnych pozostanie na poziomie 9% dochodu. Na niższe obciążenia mogą liczyć ryczałtowcy i liniowcy. W ich przypadku wysokość składki zdrowotnej ma wynosić 4,9 proc. osiągniętego dochodu. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej”.

Więcej obowiązków względem ZUS

Uzależnienie wysokości składki zdrowotnej od osiąganego w danym miesiącu dochodu prawdopodobnie spowoduje, że przedsiębiorcy również Ci, którzy nie zatrudniają pracowników będą zobowiązani do comiesięcznego raportowania do ZUS informacji o poziomie uzyskanego dochodu. Od jego wysokości uzależniona będzie bowiem wysokość kwoty składki zdrowotnej, jaką będzie trzeba uiścić do ZUS. Aktualnie nie wiadomo jeszcze w jakieś formie będzie trzeba wysłać informacje do Zakładu. Wiemy tylko, że zmienią się obowiązujące terminy zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Więcej czasu na zapłatę składek ZUS w 2022 roku

Księgowe już od samego początku prac nad Polskim Ładem alarmowały, że w świetle zmian w zakresie naliczania składki zdrowotnej, aktualnie obowiązujący termin na jej zapłatę do 10. lub 15. dnia miesiąca, będzie nierealny do spełnienia. Przedsiębiorca do 10 dnia miesiąca będzie bowiem zobowiązany do ostatecznego ustalenia wysokości osiągniętego w danym miesiącu dochodu. Uwzględniając postulaty księgowych, Ministerstwo Finansów postanowiło termin ten wydłużyć. Do ustawy Polski Ład wprowadzono więc nowe przepisy, które wydłużają termin na zapłatę składek ZUS zdrowotnych i społecznych do 20 dnia miesiąca. Więcej na ten temat w artykule ,, Składki ZUS w Polskim Ładzie płatne do 20. dnia miesiąca. MF wydłuża termin”.

Polski ŁadZUSHOT