Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład w Senacie: kiedy uchwalą przepisy podatkowe na 2022 rok?

Katarzyna Sudaj 21.10.2021 21:36 (aktualizacja: )

Co się dzieje z ustawą Polskiego Ładu? Na jakim etapie są prace nad przepisami podatkowymi? Czy podniesienie kwoty wolnej od podatku i zapowiadane zmiany są już pewne?

Sejm i Senat: Polski Ład: kiedy uchwalą przepisy podatkowe na 2022 rok?
Źródło: FORUM

Trafiają do redakcji PIT.pl pytania o konsekwencje zmiany podatków dochodowych w 2022 roku i ulg w rozliczeniu rocznym PIT, ale nie znamy przecież jeszcze ostatecznego kształtu przepisów, które nie zostały jeszcze uchwalone. Całe dotychczasowe rozważania są prowadzone na podstawie projektu ustawy, do której wprowadzane są poprawki. I pojawiały się już nieśmiałe opinie w kuluarach Ministerstwa Finansów, że partia rządząca nie zdecyduje się na wprowadzenie tych przepisów od stycznia 2022 roku, bo jest to zbyt szeroko idąca zmiana, która nie jest wystarczająco dopracowana w szczegółach. Jak będzie? Czas pokaże.

Kalendarium prac nad ustawą Polski Ład

Trwa proces legislacyjny, który musi zakończyć się przed 30 listopada 2021 roku publikacją uchwalonej ustawy w Dzienniku Ustaw, by zachować 30-dniowe vacatio legis przed wejściem w życie niekorzystnych zmian podatkowych od 1 stycznia 2022 roku. Dla przypomnienia:

  • 8 września 2021 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu przyjęty przez rząd projekt wspomnianej „Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.”
    Podkreślmy, że to prawie 700 stron przepisów podatkowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków tych regulacji (druk sejmowy nr 1532). 
  • 16 września br. rząd wprowadził autopoprawkę do swojego projektu ustawy nim
  • 17 września br. odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu.
  • 1 października 2021 r. posłowie uchwalili projekt ustawy i po weekendzie,  4 października br. przekazali przepisy do dalszego procedowania do Senatu, który ma 30 dni na rozpatrzenie tych przepisów.
  • 20 października br. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajęła się ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 1532, 1532-A, 1597 i 1597-A), ale nie zakończyła prac nad ustawą na tym jednym posiedzeniu. Kolejne planowane jest na 26 października,
  • przed najbliższym posiedzeniem Senatu ustalonym na 27-29 października br. Senatorowie mają czas do 3 listopada, by zdecydować do z ustawą - przyjąć, odrzucić, czy wprowadzić do niej poprawki.
  • Później ustawa wróci do Sejmu, gdzie posłowie mogą mimo wielu krytycznych głosów ekspertów odrzucić poprawki Senatu i przyjść ją w pierwotnie uchwalonej wersji.
  • Później ustawa musi trafić do podpisu Prezydenta i do końca listopada powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, by jej zapisy mogły zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Jest to bardzo ważne, aby przepisy podatkowe weszły w życie od początku roku podatkowego, a nie w jego trakcie. Z księgowego i podatkowego punktu widzenia lepiej, aby opóźnić wejście w życie tych zmian do 1 stycznia 2023 roku, a nie wprowadzać je z trakcie 2022 roku - jesli ustawodawca nie zdąży z publikacją w Dzienniku Ustaw do 30 listopada, by zachować odpowiednie vacatio legis. Zmiana w trakcie roku powodu dużo komplikacji i konieczność liczenia proporcji rocznych kwot i limitów dla miesięcy czy dni.

Szerokie i skomplikowane zmiany zasad podatkowych, a czasu mało

Na merytoryczną pracę nad tak obszernymi zmianami prawa czasu jest niewiele. Stąd nie dziwią głosy z różnych stron, że pośpiech jest złym doradcą, że warto rozważyć opóźnienie zmian i zaplanować je dopiero na 2023 rok, o co apelują zarówno pracodawcy jak i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej czasu na zmianę formy opodatkowania?

Senatorowie chcą ratować sytuację choćby przez zaproponowanie wydłużenia terminu na zmianę formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. By decyzji nie trzeba było podejmować na początku 2022 roku, bo będzie ogromne zamieszanie. Każdy przedsiębiorca i biuro rachunkowe muszą indywidualnie przeliczyć zyski i straty, koszty, leasingi, amortyzacje, profil prowadzonej działalności i plany związane z rozwojem, inwestycjami czy zatrudnianiem pracowników. A na tą chwilę trudno ustalić to ostatecznie, gdy księgowi i przedsiębiorcy nie znają ostatecznego kształtu przepisów, bo na etapie legislacji wprowadzane są zmiany i poprawki. Nikt w tej chwili nie zagwarantuje, w jakiej wersji przepisy wejdą życie.

Legislacyjny Polski Ład: Jakość, dialog i czas - z czym jest problem?

Polski ŁadKwota wolna od podatkuPodatek PITFormy opodatkowania