Polski Ład a jednoosobowe działalności gospodarcze

Redakcja PIT.pl

Nowelizacja ustaw o podatku od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład, między innymi wprowadza szereg zmian oraz ulg dla przedsiębiorców. Po wdrożeniu w życie programu Polski Ład podatników czeka prawdziwa rewolucja. Czasu na przygotowanie się do zmian będzie niewiele, warto przygotować się wcześniej i ustalić jak planowane zmiany wpłyną na przedsiębiorstwo oraz gdzie szukać oszczędności by zamortyzować negatywne zmiany.

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą - będzie ona uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania.

Polski Ład: Czy podatek liniowy zniknie? - PIT.pl

Polski ład - zmiany 

Wprowadzane w Polskim ładzie zmiany dotyczą:

  •  nowej składki zdrowotnej 9% od dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się  na skali podatkowej,
  •  nowej składki zdrowotnej od wynagrodzeń prokurentów i członków zarządu, która będzie wynosiła 9%,
  • wyłączenia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (co w praktyce będzie oznaczać wzrost o 7.75% podstawy wymiaru dla wszystkich opłacających składkę),
  • przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT - wysokość składki będzie uzależniona od przychodu: do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Polski Ład: czy zmiany w leasingu dotkną aktualnych umów leasingu czy nowych? - PIT.pl

Polski ład zostanie przesunięty do 2023? Pracodawcy wnioskują o odroczenie zmian - PIT.pl

Polski ład a jednoosobowe działalności gospodarcze

Źródło: shutterstock

Innymi rewolucyjnymi zmianami są przepisy o podatku od przychodu wielkich korporacji - spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej. Ponadto, wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących terminów rozliczania ulg podatkowych, estońskiego CIT oraz rezydencji podatkowej. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Sejm przyjął Polski Ład. Zmiany w podatkach 2022 - PIT.pl

Polski Ład: Skomplikowane zasady obliczania ulgi dla kasy średniej - PIT.pl

Ulgi w Polskim ładzie

Zarówno pracodawcy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą powinni rozważyć korzystanie z przewidzianych prawem ulg i odliczeń, aby zrekompensować tę podwyżkę. Ustawodawca zachęca do szerszego korzystania ze zwiększonych autorskich kosztów uzyskania przychodu, ulgi na robotyzację, ulgi badawczo-rozwojowej i innych preferencji ustawodawczych, które do tej pory były przez podatników traktowane jako nieprzydatne opcje. Jednocześnie należy też zauważyć, że sytuacja pandemiczna przeorganizowała sposób wykonywania pracy. Teraz dużo częściej zasadne jest rozważanie umowy o współpracę w miejsce dawnych umów pracowniczych. W przypadku wielu pracowników przesłanki stosunku pracy: kierownictwo, czas i miejsce wykonywania straciły na znaczeniu.

Ulgi podatkowe w ramach Polskiego Ładu. Warunki skorzystania z preferencji - PIT.pl

Autor: Jowita Olechno, analityk Prosper Capital Dom Maklerski

 

 

 

 

Polski ŁadFormy opodatkowaniaFormy zatrudnieniaHOT