Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład. Czy emeryci nadal będą mogli odliczać wydatki na leki w rozliczeniu PIT?

Iwona Maczalska 21.10.2021 09:27 (aktualizacja: )

Wszystko wskazuje na to, że już od stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać wiele zmian podatkowych, wprowadzonych tzw. Polskim Ładem. Czy wpłyną one na prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej? Czy emeryci nadal będą mogli odliczać ulgę na leki w swojej deklaracji PIT? Wyjaśniamy.

» Emerytury bez podatku PIT. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rodziny

Zwolnienie z podatku PIT emerytur i ren pobieranych z ZUS, to jedna ze zmian jakie mają zostać wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zwolnieniu mają podlegać wszystkie świadczenia do kwoty 2500 zł brutto. Zdaniem rządu - na reformie podatkowej ma zyskać aż 8 mln emerytów i rencistów. Wiele osób ma jednak wątpliwości, czy zmiany podatkowe nie wpłyną jednocześnie na ograniczenie prawa do skorzystania z ulg podatkowych. Mowa w szczególności o uldze na leki, odliczanej dotychczas w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w rocznych rozliczeniach podatku PIT.

Polski Ład a prawo emeryta i rencisty do odliczenia ulgi na leki

Źródło: shutterstock

Ulga na leki w rocznych rozliczeniach PIT

Obowiązująca w Polsce od wielu lat preferencja podatkowa, jakim jest ulga rehabilitacyjna, polega na odliczaniu od uzyskanego przez osobę niepełnosprawną dochodu, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jednym z najbardziej popularnych odpisów rozliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest ulga na leki. Dzięki niej osoba niepełnosprawna ma szanse odliczyć sporą część poniesionych wydatków na leki od uzyskanego dochodu. W efekcie zmniejsza to wysokość podatku do zapłaty, a w zdecydowanej większości wpływa na zwiększenie wysokości uzyskanego zwrotu podatkowego w rocznych rozliczeniach PIT. Więcej na temat ulgi na leki w artykule ,, Ulga rehabilitacyjna w PIT 2021”.

Czy Polski Ład ograniczy prawo do skorzystania z ulgi na leki?

Pomimo rządowych zapewnień, co do dużych korzyści podatkowych emerytów i rencistów, jakie ma przynieść nowa ustawa Polski Ład – na forach podatkowych prowadzone są liczne, burzliwe dyskusje. Podatnicy zwracają uwagę na inne efekty zmian podatkowych tj. choćby likwidację prawa do odliczenia składki zdrowotnej, która dotknie również emerytów i rencistów. Emeryci zwracają uwagę na ograniczenie prawa do odliczenia wydatków na leki w swoich rocznych rozliczeniach podatku PIT, bo jak twierdzą ,, Jako że nie będą płacić podatku, to nic nie odliczą (np. leków) od PIT (bo nie będzie od czego)”.

Polski Ład - co z ulgą na leki?

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

» Polski Ład. Będzie dodatkowa ulga dla niektórych emerytów

 

Czy mają rację? Sprawdziliśmy.

Ulga na leki - interpelacja poselska do Ministra Finansów

Wątpliwości co do wpływu zmian podatkowych Polskiego Ładu na prawdo do odliczeń wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej mają nie tylko emeryci i renciści. Czy i na jakich zasadach będzie funkcjonował system udzielania ulgi rehabilitacyjnej po wprowadzeniu rozwiązań zapowiadanych w Polskim Ładzie - zapytała Ministerstwo Finansów poseł Monika Rosa w interpelacji nr 24563.

Odpowiedzi udzielił Jan Sarnowski, który podkreślił, że ,,Działania rządu w obszarze reformy podatku dochodowego przedstawione 15 maja 2021 r. w ogłoszonym programie „Polski Ład” zawierają pakiet zmian, do którego założeń należą m.in.:

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł,
  • podniesienie progu dochodów z 85 528 zł do 120 000 zł, po przekroczeniu którego podatek oblicza się według stawki 32% podatek,
  • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.”

Co jednak z ulgą rehabilitacyjną? Jak podkreślił Jan Sarowski ,, zapowiedziane zmiany programowe zostaną wprowadzone przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych preferencji podatkowych, w tym przysługującej osobom z niepełnosprawnościami – ulgi rehabilitacyjnej, która polega na możliwości odliczenia od dochodu (przed opodatkowaniem) wydatków rehabilitacyjnych oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Pragnę zatem ponownie podkreślić, że zasady korzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie ulegną zmianie, a dodatkowo planowane jest rozszerzenie zakresu zastosowania ulgi”.

Ulga na leki w Polskim Ładzie - rządowe obietnice vs realia

Pomimo rządowych zapownień o utrzymaniu ulgi na leki dla emerytów, kontrowersje wzbudza nadal fakt, że skoro spora grupa emerytów i rencistów nie zapłaci żadnego podatku, to w konsekwencji automatycznie zostanie pozbawiona możliwości dokonania odliczenia ulgi na leki. O wyjasnienie tej kwestii poprosiliśmy Pana Mariusza Korzebę, doradcę podatkowego z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Korzeb. Zdaniem doradcy podatkowego ,,Zaproponowane zwiększenie zakresu ulgi rehabilitacyjnej będzie faktycznie mało efektywne dla osób najbardziej potrzebujących. Mając na uwadze, że korzystający to często osoby z niskimi świadczeniami, to zwiększana kwota wolna od podatku spowoduje, że osoby te mogą nie mieć od czego odpisać poniesionych na leczenie wydatków. Należy w mojej ocenie rozważyć inne podejście do problemu i pójść w kierunku zwiększenia poziomu i zakresu refundacji określonych leków i świadczeń. Tym bardziej, że zwiększenie składki zdrowotnej ma na celu przede wszystkim poprawienie opieki zdrowotnej. Dlatego potrzebne są rozwiązania skuteczne, a nie tylko pozorne". 

Kwestię tą popiera również adwokat Sonia Konieczniak. Jak twiedzi ,,Zwolnienie podatkowe to całkowita rezygnacja z opodatkowania konkretnych podmiotów, w tym przypadku osób z najniższymi dochodami. Oznacza, że państwo po prostu rezygnuje z podatku od ich dochodów. Natomiast ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od dochodu kwoty wydatkowanej m. in. na leki, co z kolei umożliwia zmniejszyć podatek. W przypadku kiedy dochód danej osoby w ogóle nie będzie opodatkowany, ulga w dotychczasowej postaci nie może zadziałać, gdyż nie ma podatku, który mogłaby obniżyć". Jak wylicza dr Rafał Wasilewski, radca prawny ,,Nowy pierwszy próg podatkowy na poziomie 120.000 zł przy 17% podatku i odliczeniu 5.100 zł powoduje, że dochód na poziomie 30.000 zł nie spowoduje naliczenia podatku (30.000 zł x 17% = 5.100 zł, co równa jest kwocie obniżającej podatek). Trzeba jednak zapamiętać, że "ulga na leki" jest stosowana na etapie ustalania podstawy opodatkowania (od dochodu można odjąć wydatki na leki przekraczające 100 zł - ten poziom nie ulega zmianie). W praktyce oznacza to, że jeżeli czyjś dochód (podstawa opodatkowania) nie przekroczy 30.000 zł i z tego względu nie będzie takiej osoby obciążał podatek dochodowy, to ulga na leki nic nie zmieni. Ulga na leki znajdowałaby zastosowanie w przypadku osób przekraczających bez niej dochód 30.000 zł.

Ograniczenia stosowania ulgi rehabilitacyjnej dopiero w PIT w 2023 roku

Warto podkreślić, że ustawa o tzw. Polskim Ładzie nadal jest na etapie prac legislacyjnych. Znajduje się aktualnie w Senacie, który zgłasza swoje uwagi do ustawy. Nawet jeśli ustawa wejdzie w życie w planowanym terminie – styczniu 2022 roku, zmiany w ulgach i odliczeniach będą miały zastosowanie dopiero do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok – rozliczanych w roku 2023.

Polski ŁadUlga rehabilitacyjnaRozliczenie roczne