Polski ład 2.0 z poprawkami Komisji Finansów Publicznych

Ewelina Czechowicz

We wtorek zmiany do projektu Polskiego ładu 2.0 wprowadziła  Komisja Finansów Publicznych. Co tym razem się zmieniło? I czy zmiany są istotne? - wyjaśniamy

We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, coraz częściej nazywany Polskim ładem 2.0. 

Kolejne poprawki do Polskiego Ładu 2.0 z środy 12 maja

Polski ład obowiazuje od stycznia 2022 r., jednak wprowadzone w pośpiechu przepisy wymagają poprawy. Od lipca 2022 r. mają nastąpić znaczące zmiany w przepisach. Najważniejsze prezentujemy poniżej.

12 proc. PIT, 30 tys. kwoty wolnej od podatku i odliczenie składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców

Przepisy które, mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r. mają pozwolić ustawodawcy na obniżenie stawki PIT do 12 proc. za cały 2022 r. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a I próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostaną zmiany w odliczeniach składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców.

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Polsk ład 2.0 z poprawkami

Źródło: shutterstock

Zmiany w składce zdrowotnej

Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy opłacają nową daninę w postaci podatku zdrowotnego, który jest dodatkowym ciężarem szczególnie dla małych firm. Zgodnie z założeniami projektu przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie 2.0, policzyliśmy ile zyskają przedsiębiorcy - PIT.pl

Ulga dla klasy średniej – mało kto będzie mógł ją zastosować w PIT za 2022 r.

Jak wskazują autorzy zmian w Polskim ładzie 2.0 ulga dla klasy średniej zostanie zamieniona korzystniejszymi, prostszymi rozwiązaniami. Wprowadzone zmiany mają być korzystne lub neutralne dla podatników. Osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Zmiany dla wieloetatowców od stycznia 2023 r.

Nowe regulacje mają rozwiązać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Są to np. podatnicy, którzy posiadają kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

PIT-2 dla szerszego grona podatników

W myśl nowych przepisów projektowanej ustawy Polskiego Ładu od 1 stycznia 2023 roku oświadczenie PIT-2 złożyć będą mogli również podatnicy uzyskujący przychody z umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, a także osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

Zmiany w zasadach poboru zaliczek w PIT od 1 lipca 2022 r., kto zyska a kto straci? Policzyliśmy - PIT.pl

Zmiany w rozliczeniu samotnych rodziców z dzieckiem

Polski ład miał wprowadzić nową ulgę dla samotnych rodziców. Jednak przepis ten nie znajdzie najprawdopodobniej zastosowania. W miejsce ulgi w wysokości 1500 zł ma zostać wprowadzona możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jednak będzie ona ograniczona 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z kolei z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł.

Samotni rodzice zyskają mniej. Przepis Polskiego Ładu 2.0 zmieniony na ostatnią chwilę - PIT.pl

Dziecko będzie mogło zarobić więcej

Zgodnie z nowymi przepisami zwiększy się kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane, jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł.

Rekompensaty dla OPP i jednostek samorządu terytorialnego

Jak wskazują autorzy projektu nowe przepisy mają pozwolić na zastosowanie specjalnego mechanizmu, który ma złagodzić skutki zmian w podatkach dla Organizacji Pożytku Publicznego. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł oraz podniesienie I progu podatkowego sprawia, że wpływy OPP mogą być znacząco niższe. Podobnie zmiany w podatkach zmniejszą wpływy w samorządach, które mają otrzymać rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Polski Ład: 1% podatku dla OPP w 2022 r. na starych zasadach. W 2023 r. ograniczone wpływy - PIT.pl

Wydłużenie terminu na rozliczenie ryczałtu do 30 kwietnia

Zgodnie z treścią projektu termin składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S zostanie wydłużony do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób ujednolić terminy dla podatników podatku dochodowego PIT. Wydłużony termin będzie obowiązywać już w przypadku zeznań za 2022 r. PIT-28 oraz PIT-28S podatnicy będą składać w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Na wtorkowym czytaniu Komisja Finansów Publicznych poparła projekt wraz z poprawkami, które w zdecydowanej większości miały charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Drugie czytanie projektu ma odbyć się już dziś. Nowe przepisy zgodnie z zapowiedziami mają zostać wprowadzone od 1 lipca 2022 r. Projekt nowych przepisów możemy śledzić tu: druk sejmowy nr 2186.

Podatki 2022Polski ŁadUlga dla klasy średniejOdliczenia w PITUlga na dzieciRyczałtKsięgowość1 procent dla OPPKwota wolna od podatkuFormy zatrudnieniaFormy opodatkowaniaZUS