Jak ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej 2022 na ryczałcie? Instrukcja ZUS

Iwona Maczalska

Tylko do 22 maja przedsiębiorcy mają czas na rozliczenie swojej składki zdrowotnej. Jak prawidłowo ustalić roczną podstawę oraz wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym?

» Oblicz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej za pomocą kalkulatora ZUS (Polski Ład)

W bieżącym, 2023 roku oprócz standardowego rozliczenia deklaracji PIT, konieczne jest również roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Sposób rozliczenia jest różny w zależności od formy opodatkowania. Jak ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej oraz jej wysokość w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego?

» Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej na skali podatkowej. Instrukcja ZUS

Rozliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna na ryczałcie 2022

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym zobowiązani są do comiesięcznego opłacania 9% składki zdrowotnej, liczonej od podstawy wymiaru. Kluczowe znaczenie ma tu wysokość uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów rocznych. Dla przychodów z ryczałtu ustalono trzy graniczne limity:

  • przychody do 60 000 zł,
  • przychody pomiędzy 60 a 300 tys. zł oraz
  • przychody powyżej 300 000 zł.

Dla tych trzech przedziałów przychodów ustalone zostały trzy odrębne postawy wymiaru zdrowotnego:

Roczny przychód przedsiębiorcy

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Przychody do 60 000 zł
(składka zdrowotna = 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

335,94 zł

Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł
 (składka zdrowotna = 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

559.89 zł

Przychody powyżej 300 000 zł (składka zdrowotna =180 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

1007,81 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej. Ryczałtowcy mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o 50 % wartości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotnej. Pomniejszenie dotyczy wyłącznie składek, które zostały opłacone w danym roku podatkowym. 

 

Ryczałt ewidencjonowany - roczne rozliczenie zdrowotnej

Samo miesięczne opłacanie składki zdrowotnej może nie być wystarczające. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem, po zakończeniu 2022 roku zobowiązani są do dokonania rocznego rozliczenia tej składki. Na czym ono ma polegać?

Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,,Jeśli jesteś tak opodatkowany (red. – ryczałem), to składki nadal obliczasz od miesięcznej podstawy wymiaru i  opłacasz je co miesiąc. Jednak po zakończeniu roku ustalasz dodatkowo wysokość składki od rocznej podstawy jej wymiaru. Może to oznaczać, że roczna składka będzie wyższa od sumy składek, które płaciłeś co miesiąc. Wtedy musisz dopłacić powstałą różnicę. Roczne rozliczenie wykazujesz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (jeśli opłacasz składki na własne ubezpieczenia) lub w raporcie ZUS RCA (jeśli opłacasz składki także za innych ubezpieczonych) składanych za luty danego roku”.

» Jak wypełnić ZUS DRA i RCA za kwiecień 2023? Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2022

Jak ustalić podstawę składki zdrowotnej na ryczałcie?

Ryczałtowcy zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ustalają roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej w oparciu o art. 81 ust. 2e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla takich osób stanowi m.in. iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli firmowe przychody opodatkowane ryczałtem nie przekroczyły w tym okresie kwoty 60.000 zł. Więcej dowiesz się z artykułu ,,Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorców". 

Ustalanie podstawy składki zdrowotnej na ryczałcie - instrukcja ZUS

Pomocą w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej może być również seria filmów instruktażowych przygotowanych przez ZUS. Wideoporadnik dotyczący zasad postępowania na ryczałcie ewidencjonowanym dostępny jest poniżej:

 

Źródło: ZUS.pl

Pomocne mogą być również materiały z webinaru ZUS na temat rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Materiały można znaleźć w artykule ,,Pobierz materiały z webinarium ZUS nt. rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne". 

Składka zdrowotnaPolski ŁadZUSPodatki 2022